Geijsteren

Plaats
Dorp
Venray
Limburg

Geijsteren

Terug naar boven

Status

Geijsteren is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venray. T/m 30-6-1969 gemeente Wanssum. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Venray.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Geijsteren grenst in het W aan Oostrum, Landgoed Geysteren en Smakt, in het N aan de provincie Noord-Brabant, Maashees, de rivier de Maas en Well, in het O ook aan de rivier de Maas en aan Well en aan Wanssum en in het Z ook aan Wanssum, en ligt NO van Venray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Geijsteren 49 huizen met 339 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 440 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Geijsteren, kun je terecht bij Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het college van B&W heeft in januari 2018 'intentioneel ingestemd' met het plan van een werkgroep uit Geijsteren om het in de loop van 2018 vrijkomende schoolgebouw een nieuwe invulling te geven. In het gebouw beogen 5 woningen te komen die vooral bedoeld zijn voor senioren. De gemeenteraad heeft er als het goed is medio 2018 een besluit over genomen. De voormalige Basisschool St. Willibrordus op Gildestraat 7a was tot medio 2018 in gebruik als school voor speciaal onderwijs van Onderwijsgroep Buitengewoon. Het dorp heeft, in het kader van ‘Schoon door de poort’, de gelegenheid gekregen om met voorstellen te komen om de leefbaarheid in het dorp te versterken. Het betreft voorstellen in relatie tot het aanwezige vastgoed. Een werkgroep is aan de slag gegaan en heeft een bedrijfsplan ontwikkeld dat voorziet in de realisatie van 5 woningen, met een gemeenschappelijke ruimte, in het schoolgebouw. De woningen zijn met name bedoeld voor oudere inwoners uit het dorp. Wethouder Jan Loonen is enthousiast over de plannen van de werkgroep en is van mening dat het een goede bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp. Om het plan mogelijk te maken was het voornemen het schoolgebouw te verkopen voor € 1,- . De totale plankosten bedragen € 542.000. De ondergrond en bijbehorende grond blijven in eigendom van de gemeente Venray.

- Dorpsplan Geijsteren.

- Op 14 mei 2017 is baron Wilbert de Weichs de Wenne op 83-jarige leeftijd overleden. In najaar 2016 was hij 50 jaar beschermheer van het Koninklijke Sint Willibrordus Gilde. De baron heeft het altijd als zijn levenstaak beschouwd om zijn Landgoed Geijsteren (700 hectare) met de resten van het kasteel in stand te houden. In de kasteelruïne heeft ook de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden. Daarna trok de stoet met de kist van de baron op een handkar naar het kerkhof. De baron is met Gilde-eer bijgezet in het familiegraf op het kerkhof in het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Geijsteren heeft 6 rijksmonumenten.

- De Rosmolen ligt voor het postadres 'in' buurdorp Oostrum, maar de molen ligt op Landgoed Geijsteren, W van het gelijknamige dorp, vandaar dat wij hem hier vermelden.

- Mariakapel onze Lieve Vrouwe van heimwee en verlangen.

- Een heel oude grenspaal tussen Maashees (Brabant) en Geijsteren (Limburg) bevindt zich bij de mooie Willibrorduskapel.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Het schilderachtige dorp beschikt over interessant cultuurhistorisch erfgoed. De Rosmolen en de watermolen, de Willibrorduskapel, eeuwenoude boerderijen zoals de Spiekert en de Boogaard, en de plek waar tot eind 1944 het kasteel stond, dit alles omringd door een liefelijk landschap. De in 2014 opgerichte Stichting Cultuurpodium Geijsteren stelt zich ten doel om enkele keren per jaar, tussen mei en oktober, culturele activiteiten, waaronder muziek, dans en theater, te organiseren of te ondersteunen die op of bij enkele van deze prachtige locaties plaatsvinden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Geijsteren.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Geijsteren.

- Dorpshuis: - Stichting Gemeenschapshuis Geijsteren is opgericht in 1962. Gemeenschapshuis De Alde Schôl is gevestigd in de vroegere basisschool. Deze is met hulp van vele inwoners in 1968 grondig verbouwd om vervolgens als gemeenschapshuis te kunnen dienen. In 1996 is het gebouw nog een keer gerenoveerd en uitgebreid. Het gemeenschapshuis heeft een tweetal zalen. Deze zalen kunnen afzonderlijk maar ook gelijktijdig worden gehuurd. De gymnastiekzaal is o.a. uitgerust met klimrekken, klimtouwen, rekstok, ringen, banken, kasten, matten en diverse soorten ballen. Voor het doen van spellen is de zaal uitgerust met een volleybal- en badmintonnet, korfbalkorven en basketbalringen. Na het sporten kan men gebruik maken van douches. De multifunctionele ruimte is uitstekend geschikt voor het houden van vergaderingen, workshops en trainingen. Het lokaal biedt plaats aan 25 tot 30 personen.

- Onderwijs: - Onderwijsgroep Buitengewoon vestiging Geijsteren is een school voor Speciaal Onderwijs. De school verzorgt onderwijs voor o.a. ZML en Mytyl.

- Muziek: - Kemmerekoor Geijsteren bestaat uit 45 enthousiaste zangers: 14 sopranen, 14 alten, 8 tenoren en 9 bassen in uiteenlopende leeftijden. Niet iedereen is muzikaal geschoold, maar de technische snufjes bieden hulp voor wie daaraan behoefte heeft bij het instuderen van nieuw repertoire. Dirigent Geert Verhallen leidt het koor sinds 2010. Optredens vinden plaats zowel binnen het dorp als daarbuiten, tijdens festivals, promsconcerten, jubilea, manifestaties en hoogtijdagen in het kerkelijk jaar. Bovendien organiseert het koor eens in de twee jaar een open podium onder de naam Geijsteren Kei Muzikaal. Samenwerking met andere muziekgezelschappen en gastzangers gebeurt regelmatig en voegt een extra dimensie toe aan het koorlidmaatschap.

- Overige verenigingen: - Vele malen per jaar treedt het ca. 65 leden grote Koninklijk Sint Willibrordusgilde uit Geijsteren op in eigen dorp, op gildedagen, bij allerlei plechtigheden, maar ook bij stads- en dorpsfeesten elders in binnen- en buitenland. Het gilde is een van de meest opvallende verschijningen in de optochten die ieder jaar gelopen worden, maar dat is ook niet zo verwonderlijk als je weet dat alle leden in mooie historische kostuums verschijnen, vergezeld door een koning die is omgeven en omhangen met vele mooie zilveren koningsschilden, een keizer, een tamboerkorps, een groep vendelzwaaiers, hellebaard-, geweer- en zilverdagers.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Geijsteren.

Reactie toevoegen