Gees

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

gees_dorpsstraat_kopie.jpg

Gees, Dorpsstraat, 1908

Gees, Dorpsstraat, 1908

Gees

Terug naar boven

Status

Gees is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Oosterhesselen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Gies. Een inwoner van dit dorp is een Gieser.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Gees ligt W van het dorp Oosterhesselen, NW van de dorpen Wachtum en Dalen, NNO van het dorp Zwinderen, NO van het dorp Geesbrug, OZO van het dorp Nieuw-Balinge, ZO van de dorpen Mantinge en Balinge, ZZO van het dorp Witteveen, Z van het dorp Meppen en ZW van de dorpen Aalden en Zweeloo. Door het uiterste Z van het dorpsgebied loopt de A37.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Gees 68 huizen met 465 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2015 is een boek verschenen over de Boermarke van Gees (160 pag., met vele foto's). In het boek gaat het om meer dan de Boermarke alleen. De geschiedenis van deze plaatselijke boermarke wordt vanuit een breder kader verteld om het unieke karakter van de boermarken in het algemeen te belichten. De aanleiding tot het schrijven van dit boek was een notitieboekje uit de jaren 1888 tot 1912, dat de auteur (Ger de Leeuw) in handen kreeg en dat toebehoorde aan de penningmeester van de boermarke. Een oproep om meer informatie leverde nieuw historisch materiaal op. Al met al genoeg stof voor een boek. Het boek is verkrijgbaar bij Historische Vereniging Klenckerheugte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gees heeft 15 rijksmonumenten.

- Gereformeerde kerk (Dorpsstraat 83).

- Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De Akker (Goringbos 3).

- De trots van Gees is een enorme zwerfkei van 30.000 kilo, die begin jaren zestig in een akker op de es is gevonden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De leden van de in 1996 opgerichte Toneelvereniging De Hildespeulers komen uit Gees, Oosterhesselen en Zwinderen. Jaarlijks brengen ze op een zaterdag eind oktober en begin november in Gees een nieuw stuk op de planken.

- Gees in Wintersfeer (weekend eind november) is een groots en bijzonder evenement. Het op zich al prachtige dorp wordt dan omgetoverd in een sfeervol verlicht winters dorp met zijn prachtige verlichte boerderijen en bedrijven. De route leidt je langs de deelnemende ondernemers en sfeervolle boerderijen, waarvan velen de deuren van hun deel of schuur voor deze gelegenheid open hebben en waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd. Wat heeft dit evenement je te bieden? Op beide dagen, zowel binnen als buiten, doorlopend muziek, cultuur en kunst. In de straten wordt gemusiceerd door musici gekleed in Dickens-stijl. Er zijn diverse proeverijen . In de dorpskeuken kun je allerlei lekkernijen kopen die door de dorpelingen zijn gemaakt. In restaurant De Zwerfkei kun je o.a. genieten van een stampottenbuffet.

De dorpskern van Gees wordt tijdens het evenement afgesloten voor verkeer. Ze zorgen voor een gratis parkeerplaats in de omgeving. Er rijden vanaf daar huifkarren met verschillende op- en afstaphaltes om je gratis vanaf of naar het eindpunt te brengen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en je kunt bij de verkeersregelaars en de ondernemers een gratis programmaboekje en routebeschrijving verkrijgen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het landelijk gelegen Gees heeft vele wandelmogelijkheden.

- En ook met de fiets kun je je in en om Gees uitleven.

- De afgelopen jaren is het beekdal van de Geeserstroom heringericht (gelegen in de driehoek tussen Gees, Nieuw-Balinge en Meppen). Op informatieborden in het gebied wordt toegelicht waar men met dit gebied heen wil. Het moet een landschap worden met een bijzondere natuur: meanderende beken, moerassen, bloemrijke graslanden, hier en daar een netwerk van houtsingels en vooral veel open landschap. Met de daarbij horende flora en fauna. Inmiddels is ongeveer 600 ha langs de Geeserstroom natuurgebied. De herinrichting heeft o.a. te maken met het creëren van mogelijkheden voor waterberging (om overstromingen elders te voorkomen). Gelukkig wordt dit tegenwoordig zodanig uitgevoerd dat tegelijkertijd tevens de belangen van natuur en recreatie worden gediend. Win-win dus, zoals dat tegenwoordig heet.

Anno 2019 is het waterpeil kennelijk nog niet optimaal: waren er de afgelopen jaren vooral klachten over het te nat worden van het beeklandschap, anno 2019 is het gebied juist te droog, stelt de werkgroep Vrienden van de Geeserstroom. De werkgroep pleit in een bezwaarschrift aan de provincie voor doorontwikkeling van het gebied tot beekmoeras. Op die manier blijft het gebied bij Gees en Zwinderen van waarde voor de tienduizenden trekvogels die er in het najaar foerageren. Vanwege klachten over wateroverlast in de genoemde dorpen besloten provincie, gemeente, waterschap en Staatsbosbeheer in april 2018 om het zuidelijke deel van de Geeserstroom uit te baggeren. In het vervolg zou dit dan eens in de twee of drie jaar moeten gebeuren. De genoemde werkgroep meent echter dat het water nu veel te snel het gebied uitstroomt. In de natte delen van het gebied heeft zich een bijzondere vegetatie ontwikkeld waar veel bedreigde moerasvogelsoorten broeden. Voor wat de knelpunten van incidentele wateroverlast in Gees betreft ligt er volgens de werkgroep een goed plan van het Waterschap. Zij dringen er bij de provincie op aan dit plan te 'omarmen' en uit te laten voeren. Voor nadere informatie zie de Coevorder Courant, 9-5-2019.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gees.

- Onderwijs: - Christelijke basisschool (CBS) Rehoboth in Gees is na afloop van schooljaar 2015-2016 gesloten. Formeel is de school gefuseerd met Basisschool CBS De Wegwijzer in Geesbrug, waar de leerlingen van Rehoboth in het vervolg naartoe gaan. Er is wel gesproken over samenwerken met de andere basisschool in het dorp, openbare basisschool (OBS) De Klimop, maar op termijn vonden de directies van beide scholen ook dat weinig levensvatbaar. De intentie was anno zomer 2015 om Basisschool De Klimop vanaf dat moment nog maximaal 2 jaar open te houden. De school is gefuseerd met OBS De Woert in Oosterhesselen. Uit de formuleringen op de site van De Klimop maken wij echter op dat het kennelijk wél lukt om de school, gezien het duo-schap met de school in Oosterhesselen, dat 'Het Duet' wordt genoemd, open te houden.

- Verenigingen: - Het kleine dorp Gees heeft een rijk verenigingsleven met 9 verenigingen.

- Boermarke: - Boermarke Gees is een van de vele marken in Drenthe die weliswaar in bestuurlijke zin sinds de Franse tijd (begin 19e eeuw) hun betekenis hebben verloren, maar die nog altijd op maatschappelijk gebied een actieve rol vervullen. Onder de link vind je een interessant verhaal over de geschiedenis van de marken in brede zin.

Reactie toevoegen