Geersdijk

Plaats
Dorp
Noord-Beveland
Zeeland

Geersdijk.JPG

Geersdijk is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke.

Geersdijk is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke.

Geersdijk (2).JPG

Dorpsgezicht Geersdijk

Dorpsgezicht Geersdijk

Geersdijk (3).JPG

Geersdijk, dorpsgezicht

Geersdijk, dorpsgezicht

Geersdijk (4).JPG

Geersdijk in de bloemetjes

Geersdijk in de bloemetjes

Geersdijk

Terug naar boven

Status

Geersdijk is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Geersdíjk.

Oudere vermeldingen
1216 Gerolsdike, 1258 Gherolfdike, 1296 Gherolfsdijc, 1389 en 1390 Gheerloefsdyc, 1390 Gheerlofsdyke, 1405 Geerlofsdike, 1436 Geersdijc, 1480-1481 Gheersdijc, 1573 Geersdijck, ca. 1750 Geersdyk.

Naamsverklaring
Samenstelling van dijk 'waterkering, bedijkt land' en de persoonsnaam Gerolf.(1)

Terug naar boven

Ligging

Geersdijk ligt NW van Kortgene.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Geersdijk 24 huizen met 201 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 325 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Het oude Geersdijk lag in de buurt van het tegenwoordige dorp en wordt in 1216 als zelfstandige parochie vermeld. De kerk die aan Sint Amandus was gewijd behoorde tot het bezit van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht. In 1310 wordt het patronaatsrecht afgestaan aan de graaf. Als enkele edelen van Haamstede het ambacht met het steenhuis overdragen aan de abt te Middelburg, verkrijgt deze in 1387 meteen het patronaatsrecht. In 1530/1532 is de parochie in de golven verdwenen. Na de herdijking is haar gebied gevoegd bij Wissenkerke.

Het nieuwe Geersdijk is vrij onbetekenend gebleven. Vanaf 1864 is hier een Chr. Afgescheiden Gemeente, die in 1892 Geref. Kerk wordt. Het haventje wordt in 1808 aangelegd. In de eerste helft van de 19e eeuw is hier de aanlegplaats van een veertje naar Zuid-Beveland. Het haventje wordt verscheidene malen verbeterd. Het wordt gebruikt voor de verscheping van landbouwproducten, maar ook voor de aanvoer van bouwmaterialen zoals grind en steenslag voor de polderwegen. Het is toegankelijk voor schepen tot 250 ton. Het - inmiddels veranderde - oude haventje wordt tegenwoordig gebruikt voor de watersport." (ZL2)

Bietenhaven
Je zou het nu niet meer zeggen als je bij het haventje van Geersdijk staat. Maar zo’n honderd jaar geleden gonsde het hier in het najaar van bedrijvigheid. Wagens vol suikerbieten stonden aan de kade opgesteld om hun lading te lossen in de schepen die er aangemeerd lagen. Campagnetijd. Dat betekende een drukte van belang voor de boeren op Noord-Beveland. Vanwege het grote aandeel dat Noord-Beveland had in de teelt van suikerbieten, kreeg het de bijnaam ‘Peeland’. De bieten konden alleen over water van het eiland af. Bijna elk dorp had hier daarom zijn eigen haventje. Met paard en wagen werden de suikerbieten van het land naar het dichtstbijzijnde landbouwhaventje vervoerd.

Elders in Zeeland werden de suikerbieten ook wel over het spoor vervoerd. Dan werden ze op wagens vanaf de boerderij naar de dichtstbijzijnde laadplaats bij een spoor- of tramweg gebracht. Maar op Noord-Beveland waren de boeren aangewezen op de landbouwhaventjes. In de jaren zestig werd Noord-Beveland via de Zandkreekdam (1960), de Veerse Gatdam (1961) en de Zeelandbrug (1965) aangesloten op het wegennet van de provincie. Ook elders raakte toen het transport per vrachtwagen algemeen. De bietenhaventjes verloren hun betekenis. Op allerlei manieren heeft de bietenteelt zijn sporen in Zeeland achtergelaten. Het landbouwhaventje in Geersdijk is er een sprekend voorbeeld van. Tegenwoordig wordt deze haven vooral gebruikt voor de watersport. Het ziet er ook niet meer zo uit als in de tijd van de bietentransporten. Waterschap Scheldestromen liet in 2013 de houten damwanden weghalen en een stenen helling aanbrengen.

- Beschrijving van Geersdijk door journalist Willem Staat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Geersdijk heeft 6 rijksmonumenten, zijnde boerderij Steenhove uit ca. 1840 op Stekeldijk 18, en woonhuis Witvliet uit 1911 op Geersdijkseweg 31, met dwarsdeelschuur, varkenshok, wagenschuur en gietijzeren hek (dat zijn in totaal 5 rijksmonumenten).

- De voormalige Hervormde kerk (Barkey Wolfstraat 2) was een bescheiden wederopbouwkerk zonder toren, gebouwd ter vervanging van de vorige, in 1953 door de Watersnoodramp verwoeste kerk. Sinds 1989 buiten gebruik als Hervormde kerk. De kerk is in 1989 verkocht aan Evangelie Gemeente Stichting Nieuw Leven Ministries en in gebruik genomen onder de naam Centrum Nieuw Leven. De bijeenkomsten werden zo druk bezocht dat men in 2003 een grotere locatie vond in Middelburg. Nieuw Leven had de intentie om de kerk te verbouwen tot twee woonhuizen. Wij nemen aan dat dat inmiddels gerealiseerd is.

- De voomalige Gereformeerde (PKN) Ontmoetingskerk (Geersdijkseweg 1) dateert uit 1953 en is gebouwd ter vervanging van de vorige, in 1953 door de Watersnoodramp verwoest kerk uit 1910 aan de Oostkruisstraat. De kerk is in 2015 te koop gezet en is toen dus kennelijk, of wellicht al eerder, aan de eredienst onttrokken. Of de kerk inmiddels is verkocht en wat de nieuwe bestemming is, is ons nog niet bekend.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Soôs De Vaete in Heêrsdiek is een soôs vò iedereên. Soôs de Vaete speel un belangrieke rol binnen de Hemeênschap van Heêrsdiek. Mé regelmaat worden activiteiten georganiseêrd vò jong en oud." Aldus de soos in Geersdijk op hun site. De soos streeft ernaar om 1x keer per maand een band te laten optreden. - Nieuws van Soôs De Vaete op Facebook.

- Koningsdag.

- Op een zaterdag begin september is er jaarlijks in Geersdijk het Stoppelfeest Heersdiek. Aanvang 16.00 uur. Toegang: € 5,00 (t/m 12 jaar gratis). Naast live bands is er ook een kinderprogramma.

- Kerstmarkt (op een zaterdag in de 1e helft van december).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Duikstek bij Geersdijk is een leuk alternatief als je de drukte op andere duiklocaties wil ontlopen. Tot vijf meter diepte bestaat de bodem uit basaltblokken, stenen en oesterbanken. Blijf in dit ondiepe gebied rondhangen, hier bevindt zich het meeste leven. Bovendien is dit een perfecte locatie voor onderwaterfotografie. Je kunt de kreeften en platvissen in dit ondiepe water met voldoende licht vastleggen. Het is ook een goede duiklocatie om in het seizoen sepia's en pijlinktvissen waar te nemen. Je kunt er verder nog krabben, heremietkreeften, kokerwormen en nog veel meer zien.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Geersdijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Geersdijk bestaat officieel sinds december 2016, toen de stichting is opgericht. De historie gaat echter veel verder terug in de tijd. In de jaren zeventig is namelijk reeds een Belangencomité opgericht. Het Belangencomité heeft altijd bestaan zonder enige juridische status. Het comité bestond bij de gratie van enthousiaste en gemotiveerde dorpsbewoners, die de belangen van de inwoners en de leefbaarheid in de kern hoog in het vaandel hadden staan. Het Belangencomité was de gesprekspartner tussen inwoners en de gemeente. Er doet zelfs een verhaal de ronde dat in het prille begin flyers zijn uitgedeeld in De Kuip (= het Feyenoordstadion in Rotterdam ) om mensen te verleiden in ons mooie dorp te komen wonen. Dat had resultaat! Onder de eerste bewoners van de toen nieuw gebouwde huizen waren gezinnen uit de omgeving van Rijswijk.

In de tegenwoordige tijd worden er bepaalde eisen gesteld aan een dorpsraad. Zo dient een dorpsraad een “rechtsidentiteit” te hebben. Het functioneren op persoonlijke titel is niet meer toegestaan. Mede om deze reden is Stichting Dorpsraad Geersdijk opgericht. Daarnaast wordt een dorpsraad geacht een democratisch gekozen orgaan te zijn dat een afspiegeling vormt van de samenleving in de kern. Dit betekent dat in beginsel ook voor de dorpsraad een verkiezing moet worden gehouden. Om praktische redenen worden deze verkiezing gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezing. De doelstelling van de dorpsraad is in de statuten als volgt vastgelegd: het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp door in overleg met de bewoners initiatieven te ontwikkelen en naar buiten op te treden zowel richting lokale overheid als richting de dorpsgemeenschap; de dorpsraad richt zich op het algemeen belang van de gehele dorpsgemeenschap; het behartigen van persoonlijke belangen van inwoners moet daarbij worden vermeden; behartiging van de belangen van de inwoners door bij de lokale overheid door overleg en door gevraagd en ongevraagd de lokale overheid van advies te dienen."

- Dorpshuis: - Dorpshuis Het Drenthehuis is een ontmoetingsplaats van, voor en door de inwoners van Geersdijk en overige inwoners van Noord-Beveland. Zo ontstaan er nieuwe contacten en meer samenhang en verbondenheid. Het Drenthehuis streeft ernaar om een culturele, sportieve, sociale en gezellige ontmoetingsplek te zijn voor alle inwoners van Noord-Beveland. Het Drenthehuis verhuurt ook ruimten voor activiteiten zoals een verjaardag, een familiereünie, een bruiloft, een sportevenement of een vergadering.

- Muziek: - Het volkslied Mooi Heersdiek is in 2012 ten doop gehouden.

Reactie toevoegen