Ganzedijk

Plaats
Buurtschap
Oldambt
Oldambt
Groningen

Ganzedijk bord [640x480].jpg

Ganzedijk (buurtschap van Finsterwolde) stond sinds 2008 op de nominatie om te worden gesloopt, maar is sinds 2010 ingrijpend gerenoveerd en kan er weer jaren tegenaan.

Ganzedijk (buurtschap van Finsterwolde) stond sinds 2008 op de nominatie om te worden gesloopt, maar is sinds 2010 ingrijpend gerenoveerd en kan er weer jaren tegenaan.

Korenmolen Ganzedijk.jpg

In de loop der jaren is bijna alle bedrijvigheid uit Ganzedijk verdwenen. Maar Udema's Molen, zoals deze sinds 2013 officieel heet, staat er gelukkig nog!

In de loop der jaren is bijna alle bedrijvigheid uit Ganzedijk verdwenen. Maar Udema's Molen, zoals deze sinds 2013 officieel heet, staat er gelukkig nog!

Ganzedijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ganzedijk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ganzedijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ganzedijk.

Terug naar boven

Status

- Ganzedijk is een buurtschap* in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 1989 gemeente Finsterwolde. In 1990 over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.
* Hoewel je het gezien de komvorming en - voor deze streek - grootte ook een dorpje zou kunnen noemen, hebben wij de indruk dat de kwalificatie 'buurtschap' in dit geval het meest gangbaar is.

- De buurtschap Ganzedijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Finsterwolde.

- Ganzedijk heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een bebouwde kom, maar heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt de buurtschap daarom 'in' Finsterwolde.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1843 Ganzedijk, 1877 Ganzendijk.

Naamsverklaring
Samengesteld uit de woorden gans 'zwemvogel' en dijk 'waterkering'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ganzedijk ligt NO van Finsterwolde, ZW van Hongerige Wolf, rond de wegen Ganzedijk, Nuusweg en H.R. Remmersweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ganzedijk telt ca. 80 woningen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Ganzedijk van de kaart?
In 2008 onthult woningbouwvereniging Acanthus plannen om de hele nederzetting Ganzedijk te slopen. De inwoners verzetten zich hier fel tegen en worden daarmee het symbool voor de aankomende krimp op de Nederlandse woningmarkt. Alle betrokkenen willen hetzelfde: sociale en fysieke verloedering van Oost-Groningen voorkomen. Over de manier waarop: ingrijpend terugsnoeien tot de oude lintbebouwing of goed verzorgen van alle bestaande woningen, lopen de opvattingen aanvankelijk ver uiteen. In Oost-Groningen staan veel kleine, goedkope woningen van een bescheiden kwaliteit. Vaak zijn het sociale huurwoningen die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Een woonkamer van 3 bij 6 meter, een klein keukentje, 2 slaapkamertjes waar net een tweepersoonsbed in kan. De energierekening hoger dan de huur- of hypotheeklast. Op veel plaatsen in Nederland zijn ze al gesloopt, maar dan komt er iets voor terug. In Ganzedijk kan dat aanvankelijk niet, want niemand wil er bouwen.

Nee, toch maar niet!
Na protesten van de inwoners (en overweldigende landelijke aandacht in de media), is er toch een plan gekomen dat uitgaat van behoud van het dorpje. Kern van het plan is:

- De meeste huurwoningen krijgen van woningcorporatie Acantus een stevige opknapbeurt, waardoor ze zeker weer 10 jaar mee kunnen.

- Binnen die termijn wordt zo’n 20 procent van de woningen, ook van particulieren, gesloopt (o.a. de huurwoningen aan de Nuusweg).

- De lintbebouwing langs de buitengrenzen van het dorp wordt versterkt.

- Wie dat wil, kan in Ganzedijk blijven wonen, maar niet per se in zijn eigen huis.

- De bewoners zien bij nader inzien toch af van zelfbeheer; ze hebben liever dat gemeente en corporaties gewoon hun eigen werk doen.

- Voor de bewoners is een eigen ontmoetingsplek cruciaal voor de vitaliteit van het dorp.

- Er komt onderzoek naar de haalbaarheid van een dorpshuis.

- Anno 2010 is Ganzedijk grotendeels gerenoveerd en bloeit het dorpje weer helemaal op.

De definitieve stand van zaken anno 2011
In 2010 presenteren de provincie, gemeente en Acantus het toekomstplan voor de buurtschap, dat tot stand is gekomen in samenwerking met het Comité Ganzedijk Blijft!. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2010 en 2011, in overleg met vereniging Dorpsbelangen Ganzedijk en Hongerige Wolf. In totaal zijn 30 woningen gerenoveerd, waarvan 25 huur- en 5 koopwoningen. Er zijn 12 woningen afgebroken. Dit was nodig omdat door bevolkingsdaling de vraag naar huizen kleiner is dan het aanbod. Maar daar komt wel iets voor terug. Stedenbouwkundige Piet Ziel heeft een plan gemaakt voor een vlindertuin aan de J.P. Nuusweg. Ook heeft de buurtschap een bos met wandelpad gekregen. Al met al is het nu weer goed wonen in Ganzedijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koren- en pelmolen Udema's Molen dateert uit 1868 en is de opvolger van een oudere molen die hier tot 1854 heeft gestaan. Na enkele restauraties is de molen thans op vrijwillige basis in gebruik, ook voor het opleiden van nieuwe vrijwillige molenaars. De molen is eigendom van de gemeente Oldambt. De molen heeft in het verleden verschillende (informele) namen gehad. Rentema's molen, Gerda's Molen en als laatste Molen De Hoop. Maar die laatste naam is niet bijster origineel (zo heten bijna alle molens), en in deze streek is het gangbaar om de molen naar zijn eigenaar of molenaar te noemen, vandaar dat de molen in 2013 zijn definieve naam heeft gekregen: Udema's Molen, naar de laatste beroepsmolenaar die hier geweest is.

De naam is onthuld door Auky en Femmy, wier vader molenaar was op de molen. Grootvader Udema was molenaar op een korenmolen in de Kroonpolder. Deze is tijdens de bevrijding in 1945 door oorlogshandelingen vernield. Om die reden besluit de familie het bedrijf een paar kilometer verder, op Ganzedijk, voort te zetten. Tot in de jaren zestig staat Udema's zoon aan het roer. Net als bij vele collega's werd er steeds minder gemalen en verschoof het accent meer naar de handel. In het inmiddels verdwenen huis werd een winkel gedreven waar de buurt voor van alles terechtkon. Bij de onthulling van de naam vertelden de genoemde dochters Udema dat ze een geweldige jeugd in en om de molen hebben gehad. Het streekje bruiste toen immers nog van de activiteiten: er was een smederij, café, schoenlapper, loswal en nog meer bedrijvigheid. Inmiddels is dat allemaal verdwenen. Alleen de molen is nog over...

- Rijksmonument de Grote Slapersluis is in 2012 gerestaureerd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ringsteken met paarden (mei).

- Ganzedijker Markt (juli).

Terug naar boven

Beeld

- Filmbeelden van iemand die op de fiets Ganzedijk verkent.

- Virtuele wandeling door Ganzedijk in tekst en beeld.

- Schoolfoto's van Ganzedijkers van ca. 1915 tot ca. 1956.

Terug naar boven

Links

- Bewonersonderzoek Ganzedijk (2009).

- In 2011 is het SEV-rapport Lessen uit Ganzedijk verschenen, waarin de renovatie en revitalisering van de buurtschap wordt geëvalueerd, opdat andere 'krimpkernen' waar een soortgelijke problematiek speelt, daar hun voordeel mee kunnen doen.

Reactie toevoegen