Gameren

Plaats
Dorp
Zaltbommel
Bommelerwaard
Gelderland

gameren-001.jpg

In Gameren aangekomen, gemeente Zaltbommel in de Bommelerwaard.

In Gameren aangekomen, gemeente Zaltbommel in de Bommelerwaard.

gameren_2-001.jpg

In het voorjaar op de Waalbandijk in Gameren.

In het voorjaar op de Waalbandijk in Gameren.

GL gemeente Gameren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Gameren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Gameren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Gameren

Terug naar boven

Status

- Gameren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Bommelerwaard, gemeente Zaltbommel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1955.

- Wapen van de voormalige gemeente Gameren.

- Dit dorp en het kleinere buurdorp Nieuwaal werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen en gemeenschappelijke instellingen en evenementen. Er wordt in de praktijk dan ook gesproken van een tweelingdorp Gameren-Nieuwaal. Officieel, d.w.z. voor bijv. de postadressen en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel aparte woonplaatsen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Gameren ligt aan de Z oever van de rivier de Waal, W van de stad Zaltbommel, Z van het dorp Haaften, ZW van het dorp Waardenburg, NW van het dorp Bruchem en N van het dorp Kerkwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Gameren 219 huizen met 1.368 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 160/1.042 (= huizen/inwoners) en het dorp Nieuwaal 59/326. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 960 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de plaats van het bedrijf A2 Logistics in Gameren komt vanaf 2012 een groot woningbouwplan: Park Waelstroom. Een deel van de gemeenteraad had moeite met het plan omdat het zo omvangrijk is en omdat er geen woningen in de sociale sector gebouwd worden. De meerderheid van de raad maakte na discussie de keuze voor woningbouw in plaats van - ook in de toekomst - bedrijven. A2 Logistics verhuist naar bedrijventerrein De Wildeman.

- Bestemmingsplan Gameren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gameren heeft 5 rijksmonumenten.

- De huidige kerk van de Hervormde Gemeente Gameren dateert uit 1954, omdat de vorige kerk op 22 april 1945 door oorlogsgeweld verloren is gegaan. - Geschiedenis van de lokale Hervormde Gemeente en haar kerken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Gameren - Nieuwaal organiseert een reeks evenementen en activiteiten gedurende een week rond Koningsdag.

- Sinterklaasintocht Gameren en Nieuwaal.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Klompenpad Nywelepad (14 km, desgewenst in te korten tot 10 km) voert je door de dorpen Nieuwaal en Gameren en hun buitengebieden. Tip van mensen die de route hebben gewandeld; print het kaartje onder de link uit en neem die mee als je de route gaat wandelen, voor extra oriëntatie onderweg.

- Van oorsprong is het huidige natuurgebied De Lieskampen (gelegen ZW van Gameren, tussen de Zeedijk in het W, de N322 in het N en de Jan Stuversdreef in het Z) een stuk land in de komgronden van de Bommelerwaard. Deze gronden zijn de laagst gelegen delen tussen de rivieren. Ze stonden dan ook een groot deel van het jaar onder water. Deze stukken land waren in gebruik als griend, eendenkooi, of als hooiland. In de directe omgeving van wat we nu De Lieskampen noemen waren drie eendenkooien te vinden. Langs De Lieskampen ligt het afwateringskanaal de Capreton. Dit gegraven water moest er voor zorgen dat de omliggende stukken land hun water kwijt konden. Het is logisch een dergelijk kanaal aan te leggen in een laaggelegen deel. Het water stroomt er van nature naar toe.

De Lieskampen zoals het er nu uit ziet, is aangelegd na de ruilverkavelingen in de jaren zeventig. Het is een gebied dat onder invloed staat van kwelwater zoals dat in de tijd van voor de ruilverkavelingen in een groot deel van de Bommelerwaard het geval was. Na het uitruilen van grond is de waterhuishouding in de Bommelerwaard minder onder invloed van de rivier komen te staan. Goede afwatering is beter mogelijk geworden door de schaalvergroting in de landbouw. In De Lieskampen wordt het waterpeil hoger gehouden dan in de omgeving. Hierdoor is de eendenkooi in het gebied niet drooggevallen en krijgen bijzondere kwelminnende planten een kans. In het natuurgebied kom je onder andere dotterbloem en waterviolier tegen. De Lieskampen is voor de helft toegankelijk. Het toegankelijke deel heeft vele functies. Er is een visvijver, er zijn wandelroutes uitgezet en je kunt er paardrijden. In een deel van het gebied mogen honden loslopen. De omgeving van De Lieskampen is nog volop in ontwikkeling. Het gebied is aangemerkt als 'natte parel' in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en onderdeel van Ecologische Verbindingszone de Capreton. Deze zone moet De Lieskampen verbinden met de Meidijkse Wielen. (bron: Natuurwacht Bommelerwaard)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Gameren door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gameren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - School met de Bijbel.

- Muziek: - Fanfarecombinatie Prinses Juliana-Concordia uit Gameren en Nederhemert is ontstaan door het samenvoegen van beide verenigingen in 1969. De vereniging telt bijna 100 actieve leden. Het A-orkest is een groot orkest bestaande uit ca. 60 muzikanten. De opleiding van de ruim 30 leerlingen wordt met 3 vakdocenten volledig verzorgd binnen de eigen vereniging. Daarnaast heeft de vereniging sinds 2008 een eigen opleidingsorkest, genaamd Désibel. Bij Désibel krijgen leerlingen de kans om hun talenten verder te ontwikkelen en vooral plezier te beleven aan het samen muziek maken.

- "De Klaitrappers is een leuke club mensen uit de Bommelerwaard die van een stukje muziek en een feestje houdt." Aldus hun eigen omschrijving. Ze treden op bij allerlei evenementen in het dorp en elders in de regio, zoals Braderie en Avondvierdaagse.

- Sport: - Voetbalvereniging GVV '63. - GVV '63 Dames.

- Zorg: - Woonzorgcentrum 't Slot, onderdeel van Stichting Habion, is in 2009 gereed gekomen.

- Veiligheid: - De vrijwillige brandweerpost Gameren is 1 van 6 posten in de Bommelerwaard. De 19 enthousiaste vrijwilligers staan 24/7 paraat voor jouw veiligheid. De samenstelling van het korps is vrij uniek te noemen. Want een groot aantal leden zijn zelfstandig ondernemer en hun bedrijven zijn in het verzorgingsgebied gevestigd. Bijna alle leden zijn werkzaam bij bedrijven in de Bommelerwaard. Dit betekent dat deze post een unieke positie heeft ten opzichte van andere posten door het hoge opkomstpercentage tijdens vooral de dagsituatie. Gameren wordt relatief vaak opgeroepen voor bijstand aan andere korpsen, wat mede wordt veroorzaakt door de grote dagbezetting. Ook is er geen gebrek aan vrijwilligers. Meestal is er een wachtlijst met aspirant kandidaten.

Het verzorgingsgebied zijn de kerkdorpen Bruchem, Gameren, Kerkwijk en Nieuwaal. Dit gebied heeft een oppervlakte van ca. 30 km2. Het korps behoort net als alle andere brandweerkorpsen in de Bommelerwaard tot de brandweerregio Gelderland-Zuid. Deze is gevestigd in Nijmegen. De regio Gelderland-Zuid heeft iedere gemeentelijke brandweer bepaalde taken toegewezen. De taak van het korps Gameren in dit verband is het leveren van gediplomeerde en geoefende gaspakdragers.

Reactie toevoegen