Froombosch

Plaats
Dorp
Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

Froombosch Langewijk 5 eo (Kopie).jpg

Froombosch, de weg Langewijk   was oorspronkelijk een   gegraven waterloop voor de   afvoer van het veen/de turf   (= 'wijk'). Op de foto, met   rechts het pand Langewijk 5   uit 1921, is deze waterloop   goed te zien.

Froombosch, de weg Langewijk was oorspronkelijk een gegraven waterloop voor de afvoer van het veen/de turf (= 'wijk'). Op de foto, met rechts het pand Langewijk 5 uit 1921, is deze waterloop goed te zien.

Froombosch

Terug naar boven

Status

- Froombosch is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren.

- Onder het dorp Froombosch valt ook de buurtschap Ruiten.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Froombos.

Oudere vermeldingen
17e eeuw Fromabusch, 19e eeuw Vroombosch.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een bos, later een herberg, aldus genoemd naar het geslacht van Hayke Froma op die Ruten, die in het begin van de 17e eeuw op de nabijgelegen Ruitenborg woonde. Officieel heette alleen de herberg zo; de streek heette voorheen ook Bagelhutten, naar de plaggenhutten van veenarbeiders.(1)

Terug naar boven

Ligging

Froombosch ligt ZW van Slochteren, rond de bijna-kruising van de Hoofdweg met de wegen Langewijk en Ruitenweg. Het dorpsgebied loopt in het noorden t/m de Boerweg (zijweg van de Hoofdweg), N daarvan begint Slochteren. In het Z loopt het dorpsgebied tot ergens tussen de Tweede Muggenbeeklaan en de weg Buitenhuizen (beide zijwegen van de Hoofdweg), Z daarvan begint Kolham.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Froombosch heeft ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk werd deze buurt Bagelhutten genoemd, welke naam herinnert aan de toenmalige vervening in deze streek. Kloosterlingen van het klooster te Wittewierum groeven hier in de 16e en 17e eeuw het veen af. Deze veenafgraving werd in die tijd op grote schaal aangepakt, waarvoor veenarbeiders werden ingehuurd die werkten onder leiding van de kloosterlingen. Het was zwaar werk, vaak met een laag loon en lange arbeidsdagen. De arbeiders woonden in zogeheten 'bagelhutten'. Enkele baggerputten zijn nog bewaard gebleven als tastbare herinneringen uit de tijd van de vervening. Ze maken tegenwoordig deel uit van een beschermd natuurgebied.

Later werd het gebied van het huidige Froombosch opgedeeld in Kolham-Oost en Slochteren-West. Ook de lagere school die in 1894 aan de Hoofdweg, ten westen van de Ruitenweg (vroeger Spoorlaan) werd gebouwd, kreeg de naam Slochteren-West. De lagere school werd later hernoemd in De Zonnebloem, de kleuterschool kreeg de naam De Margriet. Deze namen bleven bestaan tot in 1978 het nieuwe gebouw Ruitenvelder kwam.

De grens tussen de dorpsgebieden van Kolham en Slochteren lag bij de Langewijk en de Slochterdijk. De Langewijk (waarvan het Z deel, rond de Siepweg en Z daarvan, onder Sappemeer valt) was oorspronkelijk en is deels nog altijd een waterloop (zie de foto onderaan deze pagina). Veel goederenvervoer vond dan ook plaats over het water. Zo werden de kolenvoorraden voor de kolenboer op nr. 5 per schip aangevoerd. Het eerste deel van de weg langs de Langewijk, vanuit Froombosch tot aan de splitsing met de Slochterdijk, heet zowel Langewijk als Slochterdijk (het Slochterdijk-deel heeft betrekking op het naast de rijweg gelegen fietspad).

Ondanks dat men als dorp in tweeën was opgedeeld, voelde en dacht men zich Froomboschter. Het heeft nog tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw geduurd voordat Froombosch erkenning kreeg als zelfstandig dorp. (bron: Dorpsvisie)

Froombosch had een station aan de zogeheten Woldjerspoorweg (Groningen-Weiwerd) van 1929 tot 1941. Het stationsgebouw is helaas in 1970 gesloopt bij de aanleg van de provincialeweg N387.

De hervormde Bethelkerk op Hoofdweg 102 is in 1978 gesloopt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Froombosch (2009) schetst de door de dorpelingen gewenste ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

- Geuvert en Riek Hoogkamp zijn in 2012 gestopt met hun kwekerij van aanvankelijk anjers, later groentezaden, en zijn nu doende om het project De Deeltuin van de grond te krijgen. De bedoeling is om in hun kassen samen met dorpelingen biologische groenten te verbouwen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Nieuw-Apostolische Kerk (Hoofdweg 132) uit 1925 maakt deel uit van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

- Molen De Ruiten staat in de buurtschap Ruiten en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Trekkertrek (juli).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Froombosch. Verder organiseert de ijsclub klaverjassen op de 1e en 3e dinsdag van elke maand.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de 17e eeuw werd bij Slochteren baggerturf gewonnen. Hierbij ontstonden baggerputten (ook wel petgaten genoemd). Deze putten liepen vol met water. Langzaam werden ze omgeven door riet, moerasbos en graslanden. In de jaren zeventig zijn langs de randen van het gebied loofbossen aangeplant. Inmiddels is het gebied De Baggerputten, gelegen NO van Froombosch, een kleinschalig natuurgebied met bos, rietkragen, veenplassen, graslanden en struiken. Bij een wandeling over de smalle paadjes is nog duidelijk te merken dat dit een veengebied is.

Door de veelzijdigheid aan biotopen in het gebied, is er een bijzonder grote diversiteit aan planten (zoals brave hendrik en stinkende gouwe), paddenstoelen en dieren. De Baggerputten hebben ook een grote recreatieve functie. Zo is er een vissteiger, aangepast voor mindervaliden. Ook zijn er diverse wandel- en fietspaden. De Baggerputten maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur Midden-Groningen oftewel Duurswold en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Terug naar boven

Beeld

- De site Froombosch in Beeld bevat een aantal fotoseries en films van evenementen in het dorp door de jaren heen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Froombosch (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Froombosch.

- Nieuws: - School- en Dorpskrant de Ruitentikker verschijnt 4x per jaar.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Froombosch.

- Dorpshuis: - MFC Ruitenvelder biedt onderdak aan het dorpshuis en de basisschool. Zoals hieronder beschreven, wordt de basisschool na afloop van schooljaar 2018-2019 opgeheven. Ook de sporthal verdwijnt. Het bestaande MFC wordrt eind 2019 afgebroken. Daarvoor in de plaats komt een geheel nieuw dorpshuis. Dat kost 1,35 miljoen euro. De gemeente en de NAM betalen daarvan 900.000 euro. Dat geld was al gereserveerd voor het verbouwen en aardbevingsbestendig maken van het huidige pand. De rest moet het dorp door het binnenhalen van subsidies en fondsen en het voeren van acties zelf bijeenbrengen.

Even is overwogen 'aan te schuiven' bij het in 2019 gerenoveerde dorpshuis 't Mainschoar in buurdorp Kolham, maar de beide dorpen organiseren teveel activiteiten om in één dorpshuis te kunnen onderbrengen. Bovendien is het goed voor de sociale samenhang van Froombosch als het na de opheffing van de basisschool in ieder geval nog wel een eigen dorpshuis kan behouden. Het nieuwe dorpshuis wordt ongeveer zo groot als het huidige, maar krijgt een heel ander aanzicht en wordt zo goed als energieneutraal. Het gebouw krijgt twee zalen, een jeugdhonk en buitenom een terras met ruimte voor sport en spel. Het dorp gaat zelf bouwen en wordt eigenaar. Wethouder Anja Woortman heeft het dorp gecomplimenteerd met het plan: "De inwoners hebben dit plan met elkaar gemaakt. Van buiten naar binnen, zo zien we het graag in Midden-Groningen." Het nieuwe dorpshuis beoogt eind 2020 gereed te komen.

- Onderwijs: - Basisschool Ruitenvelder werd wel érg klein met in schooljaar 2017-2018 nog maar ca. 40 leerlingen en in schooljaar 2018-2019 geen groep 5 en 6 meer. De school is daarom gefuseerd met basisschool De Kinderboom in Slochteren. Per 1-8-2019 wordt de school opgeheven en komt er een nieuw integraal kindcentrum (IKC) aan de Slochterveldweg in Slochteren, als opvolger van de genoemde scholen en samen met CBS De Wegwijzer.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Froombosch.

- Volleybalvereniging Revo.

- Jeugdgym.

- Dartclub Roet’n Pieltjes.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Froombosch.

Reacties

(1)

U schrijft dat de lange wijk is gedempt.
Beter is: het noordelijke gedeelte van de langewijk is gedempt.
U bedoelt waarschijnlijk dat de Slochter AE is gedempt. Oostelijk hiervan lag de Slochterdijk.
Met vriendelijke groet
J.Zwaneveld

Red.:
Dank voor uw opmerkzaamheid. Zowel Langewijk als Slochter Ae zijn slechts zeer ten dele gedempt. We hebben de formulering aangepast.

Reactie toevoegen