Friezenwijk

Plaats
Buurtschap
Lingewaal
Betuwe
Gelderland

Friezenwijk bord [640x480].jpg

Friezenwijk (buurtschap van Heukelum) heeft een fraai plaatsnaambord zoals het eigenlijk bij alle buurtschappen zou moeten: de dorpsnaam bovenaan met de buurtschapsnaam eronder.

Friezenwijk (buurtschap van Heukelum) heeft een fraai plaatsnaambord zoals het eigenlijk bij alle buurtschappen zou moeten: de dorpsnaam bovenaan met de buurtschapsnaam eronder.

Friezenwijk Appeldijk-MSD-20100418-195617 [640x480].jpg

Friezenwijk (buurtschap van Heukelum), over de Appeldijk fietst of wandelt u achter de buurtschap Friezenwijk langs. De Appeldijk is onderdeel van een tweetal fietsroutes.

Friezenwijk (buurtschap van Heukelum), over de Appeldijk fietst of wandelt u achter de buurtschap Friezenwijk langs. De Appeldijk is onderdeel van een tweetal fietsroutes.

Friezenwijk Koornwaard en Kuipertje [640x480].JPG

Friezenwijk (buurtschap van Heukelum), op het terrein van de voormalige steenfabriek De Koornwaard vindt u tegenwoordig een opslag voor boten en andere zaken, met links brouwerij en proeflokaal 't Kuipertje.

Friezenwijk (buurtschap van Heukelum), op het terrein van de voormalige steenfabriek De Koornwaard vindt u tegenwoordig een opslag voor boten en andere zaken, met links brouwerij en proeflokaal 't Kuipertje.

Friezenwijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Friezenwijk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Friezenwijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Friezenwijk.

- Naast het terrein van De Koornwaard vindt u brouwerij en proeflokaal 't Kuipertje (Appeldijk 18).

Terug naar boven

Status

- Friezenwijk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaal. T/m 1985 gemeente Heukelum.

- De buurtschap Friezenwijk valt onder het stadje Heukelum.

- Friezenwijk heeft een wit plaatsnaambord onder een blauw plaatsnaambord (kombord) Heukelum. Je ziet dit niet veel in het land (meestal staat alleen de buurtschapsnaam óf de dorpsnaam op een plaatsnaambord), maar wij vinden dit eigenlijk wel een ideale constructie: zo zie je in 1 oogopslag dat je je in de buurtschap Friezenwijk onder het dorp Heukelum (in de gemeente Lingewaal) bevindt. Had er alleen Friezenwijk gestaan, dan had je niet geweten dat het onder het dorp Heukelum valt. Had er alleen Heukelum gestaan, dan had je niet geweten dat je je eigenlijk in de buurtschap Friezenwijk bevindt (in dat opzicht worden buurtschappen elders in het land vaak 'vergeten'). De gemeente Lingewaal heeft dit ook bij de buurtschappen van het dorp Herwijnen op soortgelijke fraaie wijze doorgevoerd.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Betekenis: wijk 'vestigingsplaats' van Friezen? Aldus (1), die stellen dat deze naam pas sinds 1936 zou voorkomen. De naam wordt echter in de middeleeuwen al genoemd als bedevaartplaats. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

Friezenwijk ligt direct ZW van Heukelum, rond de Groeneweg en de Appeldijk. Ook de nieuwbouw ZW van het oude stadje viel vroeger onder Friezenwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De buurtschap Friezenwijk wordt in de Volkstelling van 1840 niet apart gespecificeerd (in de gemeente Heukelum worden alleen Heukelum en Vogelswerf genoemd).

- "Verspreide huizen Heukelum en Friezenwijk" beslaat volgens het CBS tegenwoordig ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners. Het CBS ziet dit als 1 gebied maar het beslaat meer dan alleen Friezenwijk, nl. ook het buitengebied Z en O van Heukelum.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Pagina over de voormalige Maria-verering in Friezenwijk, verband houdende met wonderen die een dienstmaagd Elisabeth in 1282 in 'de Friezenwijk' zouden zijn overkomen.

Steenfabriek De Koornwaard
Omstreeks 1850 is steenfabriek De Koornwaard opgericht door de heer Van Houwelingen. Het was een uiterst primitief bedrijf vrijwel zonder machines. Met de hand graven, naar de grondbult kruien, met de hand modder maken, stenen vormen en op de droogplaatsen neerslaan. Als de stenen halfdroog waren, werden deze met paard en wagen naar de veldoven gebracht onder rietmatten. In 1868 werd de eerste continu werkende ringoven van Nederland, de zogenaamde "Hoffman-oven", in gebruik genomen op de Koornwaard. Men kon nu zomer en winter doorgaan met stoken. Alleen het steenmaken zelf was nu nog seizoensgebonden. Op het terrein was een blok arbeidershuizen gebouwd, zogenaamde "back-to-back houses"; tien woningen aan de voorzijde en tien woningen aan de achterzijde, elk bestaande uit één kamer met twee bedsteden, een ladder en een open zolder zonder dakbeschot, zodat 's winters de sneeuw tussen de pannen door naar binnen waaide. Aan de kop van het blok woningen stond een blok zogenaamde "poepdozen" zonder waterspoeling. In 1925 werd de schoorsteen gesloopt en vervangen door een hogere, bredere schoorsteen, waarvan nu nog steeds een gedeelte overeind staat. In 1981 is het terrein verkocht aan de familie Stephens, die er thans opslagruimtes en andere bedrijfsruimtes verhuurt. Tevens kunt u er uw boot stallen. Voor nadere informatie zie de pagina Geschiedenis van steenfabriek De Koornwaard.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Er zijn plannen voor de aanleg van een landgoed Friezenwijk: een landhuis met bijgebouwen en landgoed, in de groenstrook tussen Heukelum en de lintbebouwing van Friezenwijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De voormalige zandwinplas Koornwaard ligt W van Heukelum, W van de Groeneweg, tussen de buurtschap Friezenwijk in het O en de Linge in het W. De plas heeft een oppervlak van ongeveer 19 hectare. De plas is ontstaan door zand- en kleiwinning in het verleden. De klei is onder andere verwerkt tot bakstenen in de naastgelegen steenfabriek de Koornwaard. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 22 meter diepe plas. Tegenwoordig wordt de plas, die eigendom is van Staatsbosbeheer,  voornamelijk gebruikt door de lokale hengelsportvereniging H.S.V. de Koornwaard. Direct om de plas heen loopt een wandelpad, dat voor iedereen toegankelijk is.

De afgelopen jaren is de plas heringericht, waardoor hij aantrekkelijker is geworden voor diverse plant- en diersoorten, en de ecologische waarde van de plas en directe omgeving aanzienlijk is verhoogd. Het gebied maakt deel uit van het Natura-2000 netwerk, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Kader Richtlijn Water (KRW). Herinrichting van de plas was ook vanuit deze kaders wenselijk. Waterschap Rivierenland is in de Beneden-Linge aan het werk om de rivier weer beter bevaarbaar te maken. Hierbij komt een grote hoeveelheid gebiedseigen materiaal vrij, dat grotendeels geschikt is om weer nuttig toe te passen. Door dit materiaal in te zetten ten behoeve van de herinrichting van zandwinplas de Koornwaard wordt een duurzame en gebiedsgerichte oplossing gecreëerd, waardoor op onnodige transportkosten en uitstoot van CO2 wordt bespaard.

Reactie toevoegen