Friese Buurt

Plaats
Buurtschap
Den Helder
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Friese Buurt

Terug naar boven

Status

- Friese Buurt is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder.

- De buurtschap Friese Buurt valt, ook voor de postadressen, onder de stad Den Helder.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden en ligt geografisch gezien wel in het buitengebied maar ligt formeel net binnen de bebouwde kom van Den Helder (vanuit het zuiden gezien staan bij het begin van de buurtschap blauwe plaatsnaamborden = komborden Den Helder).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Friesche Buurt.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de Friese landarbeiders, die hier medio 19e eeuw tijdens en na de inpoldering van de polder Het Koegras aan de ontginning van dit gebied kwamen werken. Vergelijkbaar dus met de buurtschap Gelderse Buurt onder de nabijgelegen dorpen Breezand en Anna Paulowna.

Terug naar boven

Ligging

De Friese Buurt ligt direct Z van de kern Den Helder, W van Den Helder Airport, NO van Julianadorp, rond het N deel van de weg Kortevliet en de naastgelegen waterloop Korte Vliet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De buurtschap Friese Buurt omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Helderse Historische Vereniging heeft in 2009, in een themanummer van haar tijdschrift t.g.v. het 100-jarig bestaan van Julianadorp, een artikel gewijd aan de geschiedenis van de Friese Buurt.

Terug naar boven

Landschap

- Ondanks de oprukkende verstedelijking van de stad Den Helder, het vliegveld en bedrijventerrein De Kooy, heeft de buurtschap nog altijd een agrarisch en landelijk karakter mer o.a. fraaie boerderijen. Buurtvereniging De Friese Buurt zet zich o.a. in voor behoud van het agrarische en open karakter van dit landschap.

Reactie toevoegen