Frederiksoord

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

frederiksoord gerard adriaan van swieten tuinbouwschool [640x480].jpg

Frederiksoord Gerard Adriaan van Swieten tuinbouwschool

Frederiksoord Gerard Adriaan van Swieten tuinbouwschool

Frederiksoord Kolonie Mij v Weldadigheid [640x480].JPG

Frederiksoord, schilderij van de kolonie Frederiksoord zoals deze begin 19e eeuw is ontstaan.

Frederiksoord, schilderij van de kolonie Frederiksoord zoals deze begin 19e eeuw is ontstaan.

Frederiksoord plaatsnaambord [640x480].JPG

Frederiksoord is een dorp in de gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Frederiksoord is een dorp in de gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Frederiksoord

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Frederiksoord.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Frederiksoord.

Terug naar boven

Literatuur

- Wandel- en fietsroute door en rond Frederiksoord (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Frederiksoord is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Terug naar boven

Ligging

Frederiksoord ligt NO van Steenwijk, ZW van Vledder en grenst in het Z aan de provincie Overijssel en in het W aan de provincie Fryslân.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Frederiksoord 265 huizen met 1.618 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In Museum De Koloniehof wordt het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld. Opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de 19e eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werd werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de 'paupers' uit de steden in het hele land, perspectief op een beter bestaan te bieden. De eerste van deze koloniën leidde tot het ontstaan van het huidige dorp Frederiksoord.

- Ook het boek De Proefkolonie (Wil Schackmann) handelt over het ontstaan van de koloniën die in het begin van de 19e eeuw in Drenthe werden gesticht. De in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid wilde verarmde landgenoten uit hun toestand van 'diepe ellende en daaruit spruitende zedelijke verbastering' halen. In een nog woest en maakbaar Drente zouden zij leren met landarbeid de eigen kost te verdienen. En daardoor vanzelf betere mensen worden. Schackmann vertelt over het ontstaan van de Maatschappij, over de landelijke inzamelingsactie - die gezien kan worden als de eerste in haar soort - en vooral over het leven van de eerste 52 proefkolonisten in het daartoe nieuw gestichte dorp Frederiksoord. De Proefkolonie leest als een roman, maar is gedegen non-fictie - gebaseerd op 10 jaar onderzoek in correspondenties, verslagen, 'stamboeken' en rapporten van de Maatschappij.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Frederiksoord, Wilhelminaoord en het tussenliggende gebied gaan in 2017 ingrijpend op de schop. Er worden sloten en greppels gegraven, dammen en duikers aangelegd, bomen gekapt en er komen nieuwe aansluitingen op het hoofdriool. Het betreft een project van de Maatschappij van Weldadigheid. Het hangt samen met het 200 jarig bestaan van de organisatie en de mogelijke werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid. Het cultuurlandschap in het gebied wordt danig versterkt. De werkzaamheden maken ook de bouw van circa 40 Koloniewoningen van de Toekomst mogelijk. 20 van deze duurzame, vrijliggende huizen zijn de afgelopen 5 jaar al gebouwd.

- Het Hart van Frederiksoord krijgt in 2017 een ander gezicht. De gemeente Westerveld heeft inmiddels een nieuw bestemmingsplan voor het gebied klaar. Centraal in het plangebied bevindt zich de vroegere Tuinbouwschool en het zogeheten Inforium, met alle grond die erbij hoort. In 2016 heeft de Maatschappij van Weldadigheid dit onroerend goed overgenomen van de Grontmij en Friso Bouw. In het Inforium wil de Maatschappij de collectie die nu nog is ondergebracht in Museum De Koloniehof de ruimte geven. Het nieuwe Koloniecentrum, zoals het gaat heten, moet daarnaast een bezoekerscentrum worden: een plek waar het verhaal van de voormalige Koloniën van Weldadigheid wordt verteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2014 is Wilhelminaoord gezamenlijk met buurdorp Frederiksoord benoemd tot beschermd dorpsgezicht. - Toelichting op de benoeming tot beschermd dorpsgezicht.

- Frederiksoord heeft 20 rijksmonumenten.

- Frederiksoord heeft 2 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Floraliacorso (weekend in september).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Dorpsgemeenschap Frederiksoord - Wilhelminaoord en omgeving.

- Zorg: - Zorgboerderij Het Kiemhuis.

Reactie toevoegen