Frederiksoord

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

frederiksoord gerard adriaan van swieten tuinbouwschool [640x480].jpg

Frederiksoord Gerard Adriaan van Swieten tuinbouwschool

Frederiksoord Gerard Adriaan van Swieten tuinbouwschool

Frederiksoord Kolonie Mij v Weldadigheid [640x480].JPG

Frederiksoord, schilderij van de kolonie Frederiksoord zoals deze begin 19e eeuw is ontstaan.

Frederiksoord, schilderij van de kolonie Frederiksoord zoals deze begin 19e eeuw is ontstaan.

Frederiksoord plaatsnaambord [640x480].JPG

Frederiksoord is een dorp in de gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Frederiksoord is een dorp in de gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Frederiksoord

Terug naar boven

Status

- Frederiksoord is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Terug naar boven

Ligging

Frederiksoord ligt NO van Steenwijk, ZW van Vledder en grenst in het Z aan de provincie Overijssel en in het W aan de provincie Fryslân.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Frederiksoord 265 huizen met 1.618 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 275 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In Museum De Koloniehof wordt het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld. Opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de 19e eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werd werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de 'paupers' uit de steden in het hele land, perspectief op een beter bestaan te bieden. De eerste van deze koloniën leidde tot het ontstaan van het huidige dorp Frederiksoord.

- Ook het boek De Proefkolonie (Wil Schackmann) handelt over het ontstaan van de koloniën die in het begin van de 19e eeuw in Drenthe werden gesticht. De in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid wilde verarmde landgenoten uit hun toestand van 'diepe ellende en daaruit spruitende zedelijke verbastering' halen. In een nog woest en maakbaar Drente zouden zij leren met landarbeid de eigen kost te verdienen. En daardoor vanzelf betere mensen worden. Schackmann vertelt over het ontstaan van de Maatschappij, over de landelijke inzamelingsactie - die gezien kan worden als de eerste in haar soort - en vooral over het leven van de eerste 52 proefkolonisten in het daartoe nieuw gestichte dorp Frederiksoord. De Proefkolonie leest als een roman, maar is gedegen non-fictie - gebaseerd op 10 jaar onderzoek in correspondenties, verslagen, 'stamboeken' en rapporten van de Maatschappij.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Frederiksoord, Wilhelminaoord en het tussenliggende gebied gaan in 2017 ingrijpend op de schop. Er worden sloten en greppels gegraven, dammen en duikers aangelegd, bomen gekapt en er komen nieuwe aansluitingen op het hoofdriool. Het betreft een project van de Maatschappij van Weldadigheid. Het hangt samen met het 200 jarig bestaan van de organisatie en de mogelijke werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid. Het cultuurlandschap in het gebied wordt danig versterkt. De werkzaamheden maken ook de bouw van circa 40 Koloniewoningen van de Toekomst mogelijk. 20 van deze duurzame, vrijliggende huizen zijn de afgelopen 5 jaar al gebouwd.

- Het Hart van Frederiksoord krijgt in 2017 een ander gezicht. De gemeente Westerveld heeft inmiddels een nieuw bestemmingsplan voor het gebied klaar. Centraal in het plangebied bevindt zich de vroegere Tuinbouwschool en het zogeheten Inforium, met alle grond die erbij hoort. In 2016 heeft de Maatschappij van Weldadigheid dit onroerend goed overgenomen van de Grontmij en Friso Bouw. In het Inforium wil de Maatschappij de collectie die nu nog is ondergebracht in Museum De Koloniehof de ruimte geven. Het nieuwe Koloniecentrum, zoals het gaat heten, moet daarnaast een bezoekerscentrum worden: een plek waar het verhaal van de voormalige Koloniën van Weldadigheid wordt verteld (ook van de Belgische - Wortel en Merkxplas - en de onvrije koloniën elders in het land; Ommerschans en Veenhuizen).

- Het complex aan de A.C. Idehof betrof voorheen 54 studentenwoningen. Deze zijn later omgebouwd tot 27 zelfstandige woningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2014 is Wilhelminaoord gezamenlijk met buurdorp Frederiksoord benoemd tot beschermd dorpsgezicht. - Toelichting op de benoeming tot beschermd dorpsgezicht. - Bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht.

- Frederiksoord heeft 20 rijksmonumenten.

- Frederiksoord heeft 2 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In het ontluikende voorjaar zijn de Tuinen in Frederiksoord op hun mooist. Jaarlijks vieren ongeveer 10.000 mensen hier tijdens de DvhN LenteFair (in het moederdagweekend) 'het leukste voorjaarsfeestje van Noord-Nederland' (aldus de site van het evenement), samen met ca. 140 exposanten zoals plantenexperts, specialisten op het gebied van wonen en lifestyle en ‘foodies’ in het Smaakstraatje.

- Floraliacorso (weekend in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Knapzakroute Frederiksoord - Wilhelminaoord (17 km).

- De Tuinen biedt onderdak aan Fruithof Frederiksoord, een levend museum in de buitenlucht. De parkachtige omgeving van de Fruithof bestrijkt een complex van 8 hectare, waar kleinere boomgaarden, omringd door  bomen en struiken vol bloemen, bessen en bottels plaats bieden aan zo’n 800 verschillende historische fruitrassen, als cultureel erfgoed, die samen een belangrijke genenbank vormen. Al deze waardevolle oude rassen dreigen zonder de Fruithof uit ons landschap en het schap van de supermarkt te verdwijnen. De vrijwilligers hebben een achtergrond als kweker, hovenier of agrariër, maar er zijn ook vrijwilligers zonder ervaring in het ‘groen’, die in de praktijk de kneepjes van het vak leren. De Fruithof is op woensdag van 9:00 tot 15:00 uur geopend. Op deze dag zijn er ook biologische producten uit de tuin te verkrijgen en kun je je laten informeren.

- De Tuinen biedt verder onderdak aan de voorbeeldtuin van Stichting Van Swietentuin, Tuin Zonder Drempels. Deze voorbeeldtuin bevat een aantal afdelingen die voor diverse doelgroepen hun mogelijkheden zichtbaar maken. In de Tuinen is een afdeling speciaal voor blinden en slechtzienden. In deze tuin is gebruik gemaakt van een tastbare route en brailletaal. Ook is er een speciale afdeling voor mensen die in een rolstoel zitten. Brede paden, verhoogde plantenbakken en plaatsen om te draaien zijn kenmerkend voor deze tuin. En tenslotte is er een afdeling voor mensen die met een stok lopen of die moeilijk kunnen bukken. Bij deze voorbeeldtuin wordt ook gebruik gemaakt van verhoogde plantenbedden en plantenbakken. Deze plantenbedden en plantenbakken zijn hoger dan in de rolstoeltuin. Het doel van deze voorbeeldtuinen is om voor de diverse doelgroepen tastbare en zichtbare voorbeelden in de werkelijkheid te laten zien. Zo doen mensen ideeën op. De voorbeeldtuin heeft een prominente rol gespeeld bij de introductie van aanpassingen en voorzieningen. Zowel in particuliere tuinen als in tuinen bij instellingen voor bejaarden en gehandicapten.

Terug naar boven

Literatuur

- Wandel- en fietsroute door en rond Frederiksoord (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Website 'In de Kolonie' is een initiatief van de Kerngroep Kolonie, een ‘denktank’ van verschillende partijen in de buurdorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek. De Kerngroep ontwikkelt initiatieven en brengt mensen en organisaties bij elkaar, met als doel: prettiger wonen, werken en leven in 'de kolonie', zoals de 3 genoemde dorpen tegenwoordig gezamenlijk worden geprofileerd.

- Nieuws: - Nieuws uit Wilhelminaoord, Frederiksoord en Nijensleek op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsgemeenschap Frederiksoord - Wilhelminaoord en omgeving.

- Muziek: - Muziekvereniging VCE Westerveld is in 2013 ontstaan uit fusie van de muziekverenigingen Vogido uit Wapse, Excelsior uit Wapserveen en Concordia uit Frederiksoord (de laatste twee waren al eerder met elkaar gefuseerd).

- Zorg: - Zorgboerderij Het Kiemhuis.

Reactie toevoegen