Foxhol

Plaats
Dorp
Midden-Groningen
Groningen

Foxhol

Terug naar boven

Status

- Foxhol is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Midden-Groningen. T/m 31-3-1949 gemeente Hoogezand. Per 1-4-1949 over naar gemeente Hoogezand-Sappemeer, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

- Volgens de Topografische atlas Groningen(1) valt onder het dorp Foxhol ook nog de NW van het dorp gelegen vermeende buurtschap Foxholsterbosch (ZO van Westerbroek, tussen het Winschoterdiep en het Foxholstermeer, rond de Scheepswervenweg). Volgens ons is dat vandaag de dag getransformeerd in een bedrijventerrein en dus geen buurtschap meer. Hetzelfde geldt voor de voormalige buurtschap Foxham, NO van het dorp.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Fokshòl.

Oudere vermeldingen
1460 Vossehol, 1495 Voshol, 1615 Foxhol, 1668 Fox-hol, 1781 Fokshol.

Naamsverklaring
Betekent 'vossenhol'. De huidige spelling van deze plaatsnaam bewaart de Oudfriese vorm foks, de oude spelling Voshol de Saksische variant vos. De verklaring 'laagte in het terrein van de persoon Fokko' is niet waarschijnlijk. Evenmin waarschijnlijk is de verklaring dat het dorp is vernoemd naar bendeleider Nittert Fox, aanvoerder van de Zwarte Hoop (gedood bij Foxhol in 1499). De naam komt immers reeds in 1460 voor.(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Foxhol grenst in het W en NW aan Westerbroek, in het NO aan Kolham, in het O aan Hoogezand en in het Z aan Kropswolde, en ligt ZO van de stad Groningen, ZZO van Scharmer en Harkstede, Z van de A7, W van Sappemeer, NO van Glimmen en O van Haren. In het uiterste W van het dorpsgebied ligt het N deel van het Foxholstermeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Foxhol, inclusief de buurtschap Foxholsterbosch, 51 huizen met 376 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 410 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze plaats wordt in 1460 voor het eerst in de archieven vermeld. Waar de Hunze het Foxholstermeer of Boelenmeer verliet, stonden aan de oever een aantal vissershutten. In 1594 ziet de stad Groningen kans om over te gaan tot de ontginning van het veengebied van Foxhol tot aan de Duitse grens. Hiervoor legt men een vaarweg aan tussen het Foxholstermeer en het Sappe Meer. Alle turf die wordt afgegraven moet langs het dorp vervoerd worden. Het moet destijds een levendig dorp zijn geweest. Nadat in 1635 het afscheidingskanaal Waterhuizen-Foxhol gereed komt, komt een einde aan deze bedrijvigheid.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er nieuwe reuring met de komst van veel immigranten. Er wordt een Molukse wijk gebouwd, met een eigen kerk. Het dorp is nog altijd bekend door de aardappelmeelfabriek die in 1841 is gesticht door W.A. Scholten (nu Avebe). Ook de scheepswerven hebben Foxhol bekendheid gegeven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners van Foxhol vreesden anno 2013 de komst van een biovergister naar het dorp. Met een verwerkingscapaciteit van 1.000 ton per dag zou het de grootste biovergister van Europa worden. Zij stellen dat dit geen agrariche maar een industriële installatie is, wat volgens de normen zou betekenen dat de installatie niet 100, zoals beoogd, maar 1.000 meter van de bebouwing af zou moeten komen te staan. Zij stellen dat een dergelijke installatie daarom ook op een industrieterrein thuishoort en niet dichtbij het dorp zoals beoogd werd. In september 2013 besluit de Provincie om geen vergunning te verlenen, waarmee deze dreiging is afgewend.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Foxham heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de Martinuskerk met begraafplaats en pastorie.

- Amerikaanse windmotor De Putter.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Foxholstermeer trekt nog weinig toeristen van buitenaf, vooralsnog zijn het vooral de inwoners van Foxhol die genieten van de watersportmogelijkheiden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Foxhol.

- Belangenvereniging: - Stichting Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol is opgericht in 1999.

- MFC en dorpshuis: - In 2011 is het nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) Foxhol gerealiseerd, dat in de plaats is gekomen voor de school en het dorpshuis. De school voldeed niet meer aan de huidige eisen en is gesloopt. Er is een nieuwe school gekomen met onder meer een bijeenkomstruimte, een schoolplein met een basketbalveld, een sportveld en een speelveld met speeltoestellen voor de kleintjes. Het nieuwe dorpshuis heeft een jeugdruimte en een grote zaal waar uitvoeringen van het dorp en natuurlijk ook de school te zien zullen zijn. De peuterspeelzaal is een veilige speelplek voor de allerkleinsten. De nieuwe gymzaal wordt overdag gebruikt door de school en de peuterspeelzaal. 's Avonds kunnen verenigingen er terecht.

- Sinds 2012 is Dorpshuis De Klabbe gevestigd in het nieuwe Multifunctioneel Centrum aan de Pluvierstraat 11. Ze beschikken over verschillende zalen die uitermate geschikt zijn voor je feesten en partijen. Zo hebben ze een grote zaal met toneel, voorzien van subliem geluid en licht. Een ontmoetingsruimte met bar en keuken, een biljartzaal en meerdere vergaderruimtes.

- Onderwijs: - W.A. Scholtenschool.

- Sport: - Voetbalvereniging FVV. - Turnvereniging FGV.

Reactie toevoegen