Fort

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

fort_plaatsnaambord.jpg

De kern van het dorp Fort heeft een bebouwde kom met blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30 km-zone. Helaas is vergeten het dorp een eigen postcode te geven, waardoor de inwoners voor de postadressen zogenaamd 'in' buurdorp Veeningen wonen.

De kern van het dorp Fort heeft een bebouwde kom met blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30 km-zone. Helaas is vergeten het dorp een eigen postcode te geven, waardoor de inwoners voor de postadressen zogenaamd 'in' buurdorp Veeningen wonen.

fort_basisschool_de_vaarboom_kopie.jpg

Helaas heeft basisschool De Vaarboom na afloop van schooljaar 2013-2014 de deuren moeten sluiten. De kinderen uit Fort gaan sindsdien naar school in buurdorp Veeningen.

Helaas heeft basisschool De Vaarboom na afloop van schooljaar 2013-2014 de deuren moeten sluiten. De kinderen uit Fort gaan sindsdien naar school in buurdorp Veeningen.

fort_e.d.k.v_kopie.jpg

In 1983 is in Fort Klootschietersvereniging EDKV opgericht, nadat men sinds 1974 een gezamenlijke vereniging met het Overijsselse buurdorp IJhorst heeft gehad. Maar dat werd na een aantal jaren veel te druk, vandaar toch maar per dorp een vereniging.

In 1983 is in Fort Klootschietersvereniging EDKV opgericht, nadat men sinds 1974 een gezamenlijke vereniging met het Overijsselse buurdorp IJhorst heeft gehad. Maar dat werd na een aantal jaren veel te druk, vandaar toch maar per dorp een vereniging.

fort_pontje_tewaterlating_kopie.jpg

Door de aanleg van waterloop de Riegmeer werd een landbouwpad voor wandelaars tussen Fort en Bloemberg doorsneden. Dankzij een zelfbedieningspontje is deze verbinding in ere hersteld. Hier wordt het pontje te water gelaten.

Door de aanleg van waterloop de Riegmeer werd een landbouwpad voor wandelaars tussen Fort en Bloemberg doorsneden. Dankzij een zelfbedieningspontje is deze verbinding in ere hersteld. Hier wordt het pontje te water gelaten.

Fort

Terug naar boven

Status

- Fort is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- Het dorp Fort heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien grotendeels 'in' buurdorp Veeningen, deels 'in' het dorp Zuidwolde. De inwoners zijn daar niet blij mee, omdat ze als kern daardoor nogal eens over het hoofd worden gezien, omdat ze statistisch gezien vaak niet bestaan (omdat veel statistieken zich baseren op de postcode-indelingen). Zo wordt het dorp op bepaalde plekken nog wel vermeld als een van de 17 kernen van de gemeente De Wolden (waaronder de gemeentelijke website), maar in de gemeentegids wordt het dorp niet meer vermeld en kennelijk gemakshalve tot Veeningen gerekend.

- Onder het dorp Fort vallen in de praktijk ook de buurtschappen Bloemberg en Pieperij (maar ook die liggen voor de postadressen gemakshalve 'in' Veeningen en 'in' Zuidwolde: Bloemberg in zijn geheel 'in' Veeningen, Pieperij deels en voor het andere deel 'in' Zuidwolde).

- De kern van Fort is een 'bebouwde kom' en heeft derhalve blauwe plaatsnaamborden, met 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Fort is een Forteger.

Oudere vermeldingen
In de Volkstelling van 1840 komt de plaatsnaam nog niet voor. Op een kaart uit 1851 wordt de verveningsboerderij Het Fort vermeld.

Naamsverklaring
De landrug in deze omgeving, met oorspronkelijk aan beide zijden uitgebreide veenmoerassen, is lange tijd een tamelijk geïsoleerd en weinig begeerd gebied geweest. In de 14e eeuw komt er meer belangstelling voor het gebied ten zuidwesten van het tegenwoordige Zuidwolde. Zo koopt Rudolf van Echten in 1316 "Huis en de landerijen te Drucht onder Suthwalda" (= Zuidwolde). Het "Huis te Drucht" (= Drogt) kan een versterkt huis zijn geweest om de verbindingsweg tussen Ruinen en de Reest te beheersen. De plaatsnaam Fort zou dan ook kunnen wijzen op zo'n versterking. Waarschijnlijker is echter dat de plaatsnaam is afgeleid van voorde, de doorwaadbare passage in de Reest, die vóór 1600 werd gebruikt, omdat er nog geen brug was. (bron: de lokale dorpssite)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Fort ligt rond onder andere de gelijknamige weg, ZW van het dorp Zuidwolde en ZO van het dorp Veeningen. Z van de lintbebouwing van de weg Fort is sprake van een zekere komvorming, rond de kruising met de Drogterweg en de Meeuwenweg. De bebouwing aan die wegen ligt voor de postadressen 'in' Zuidwolde, evenals de panden aan de Nieuwe Dijk. In het N van het dorp lopen in NO richting de deels kaarsrechte waterloop en de weg Fortwijk. Deze waterloop gaat in het N, ter hoogte van de driesprong van de wegen Veeningen / Meppelerweg / Willem Moesweg, over in de Steenbergse Wijk. Het dorp ligt verder WNW van het dorp Linde, N van het dorp Balkbrug, NW van het dorp Oud Avereest en OZO van de dorpen IJhorst en de Wijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Fort heeft ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De plaatsnaam is waarschijnlijk afkomstig van het verblijf van de eerste turfgravers, namelijk de woning genaamd 'Het Fort'. In dit pand worden verschillende financiële zaken afgehandeld, zoals de betaling van het afvaartsgeld voor de turf. In 1839 is de Fortwijk gegraven, die nu wordt aangeduid als de straatnamen Fort en Fortwijk. In de jaren 1926 tot 1929 worden, na de - grotendeels - demping van het water de Fortwijk, wegen aangelegd met een lengte van 11,5 km.

Zie verder Geschiedenis van Fort op de dorpswebsite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Fort (2012).

- Helaas heeft Basisschool De Vaarboom in Fort aan het eind van schooljaar 2013-2014 de deuren moeten sluiten, terwijl de school kort ervoor nog een uitstekende beoordeling heeft gekregen. Kennelijk waren er toch te weinig leerlingen om de school verantwoord te kunnen voortzetten. De school is gefuseerd met de Esdalschool in Veeningen, in welk pand de Fort-kinderen sindsdien ook naar school gaan. De gefuseerde school heeft een nieuwe naam gekregen: Het Veldboeket. - 'Fotovlog' van de laatste schooldag van Basisschool De Vaarboom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Windmotor Fort staat op het erf van De Hazenkamp (huisnr. 4), naast 2 vijvers, en pompt het overtollige water uit de zuidelijke daarvan weg. De molen stond oorspronkelijk 2 km oostelijker, aan de Stapeler Veldweg. Hij is daar rond 1990 afgebroken en in 1994 op de huidige plaats na een grondige revisie weer opgebouwd.

- Het beeld 'Vader en Zoon' (1997), vervaardigd door beeldhouwer Marijke Ravenswaaij, staat symbool voor het agrarische karakter en de saamhorigheid van de dorpssamenleving.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NW van de dorpskern verbond vanouds een landbouwpad het dorp en de buurtschap Bloemberg met elkaar. Sinds de aanleg van de waterloop Riegmeer zijn dat 2 doodlopende paadjes. Streekbelang Fort vond dat zonde en heeft als onderdeel van de actie 'Kern met Pit' in 2012 een zelfbedienings-kabelveerpontje kunnen laten realiseren, waardoor wandelaars hier weer van het dorp naar Bloemberg v.v. kunnen lopen. Het is het eerste voetveer in de provincie Drenthe.

- Tot 1997 bestond natuurgebied Takkenhoogte aan de Nieuwe Dijk, Z van de dorpskern van Fort, uit twee afzonderlijke reservaten (Takkenhoogte en Meeuwenveen). Dankzij een natuurvriendelijke inrichting van de doorsnijdende waterlossing en een stuk voormalig landbouwgrond is een fraai aaneengesloten natuurgebied ontstaan. Het Meeuwenveen is een groot ven (pingo) met een duidelijke ringwal. De rest van het gebied bestaat uit heide met waterpartijen en een stuk bos. Het bijzonder afwisselende terrein wordt begraasd door een kudde Schotse hooglanders. Landschappelijk sluit het terrein goed aan op het gebied Wildenberg en Rabbinge langs de Reest. Door het gebied loopt een gemarkeerde wandelroute van 4,5 km. De rondgaande wandeling is goed te combineren met een bezoek aan de kijkheuvel en de oeverzwaluwwand. Vooral als de jongen uitvliegen, is het daar een drukte van belang.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje van Fort anno 1991 vanuit een helicopter.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Fort.

- Belangenvereniging: - Het in 1974 opgerichte Streekbelang Fort en omstreken behartigt de belangen van de Fortiger gemeenschap in de breedste zin des woords en overlegt daartoe regelmatig met de gemeente. Om de communicatie nog efficiënter te laten verlopen is er vanuit de gemeente een adviseur kernenparticipatie, die vragen en eventuele klachten coördineert en voorlegt aan de juiste instantie. De lijnen zijn daardoor kort en vooral kleine zaken kunnen vaak snel geregeld worden. Enkele voorbeelden daarvan zijn: het aanbrengen van grastegels langs 't Holweg, lantaarnpaal op het parkeerterrein van de Snikke, uitbreiding van het strooibeleid, onderzoek naar wateroverlast, een nieuw kombord, nieuwe bewegwijzering, en snoei- en maaiwerk.

- Dorpshuis: - Het huidige Dorpshuis De Snikke dateert uit 1976, als opvolger van een voorheen reeds bestaand houten gebouw, en wordt geheel gerund door vrijwilligers.

- Sport: - In 1974 zijn de heren Anne Rijkeboer uit Fort en Geert Mol uit Zwolle op vakantie in Barchem in de Achterhoek, alwaar zij op een camping in aanraking komen met de klootschietsport. Na een aantal malen meegedaan te hebben besluiten zij een paar kloten mee naar huis te nemen om het thuis met wat vrienden en kennissen ook eens te proberen. En zie daar, de klootschietsport in Drenthe is geboren. Na een paar maanden is de belangstelling zo groot geworden dat men besluit een club op te richten. Samen met het Overijsselse buurdorp IJhorst richt men klootschietersclub IJFO (= IJhorst-Fort) op.

In 1983 wordt de vereniging te groot om zondags iedereen aan de beurt te laten komen en richt men in Fort een eigen vereniging op: klootschietersvereniging E.D.K.V. (een afkorting die op de site van de vereniging niet wordt toegelicht, maar ongetwijfeld 'Eerste Drentse Klootschiet Vereniging' zal betekenen). Tegelijkertijd komt er hierdoor een nieuwe afdeling Drente van de N.K.B., waar Fort uiteraard het eerste en vooralsnog enige lid van is. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 klootschieters in Drenthe, mede omdat de Fortenaren deze sport actief promoten o.a. middels intro's.

Reactie toevoegen