Formerum aan Zee

Plaats
Badplaats
Terschelling
Waddengebied
Fryslân

Formerum aan Zee

Terug naar boven

Status

- Formerum aan Zee is een badplaats in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

- De badplaats Formerum aan Zee valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Formerum.

- In tegenstelling tot de W buur-badplaatsen West aan Zee en Midsland aan Zee heeft de badplaats Formerum aan Zee geen plaatsnaamborden, zodat je formeel niet kunt zien dat je er bent aangekomen. In de praktijk kan het natuurlijk niet missen, maar wij vinden het toch slordig/oneenduidig waarom men de ene badplaats wel beplaatsnaambordt en de andere niet. Het lijkt óns althans logisch om ze allemaal wel of allemaal niet te beborden, en niet half.

Terug naar boven

Ligging

Formerum aan Zee ligt N van het dorp Formerum, rond het eind van de Badweg Formerum. Ook dát is niet eenduidig; de weg waar de badplaats West aan Zee aan ligt, heet... West aan Zee. De weg waar de badplaats Midsland aan Zee aan ligt, heet... Midsland aan Zee. En de weg waar de badplaats Formerum aan Zee aan ligt, heet... Badweg Formerum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de badplaats Formerum aan Zee staan geen huizen voor permanente bewoning. Het aantal inwoners is dus 0. De enige bebouwing zijn 2 hotels, 1 strandpaviljoen en 1 recreatiewoning.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Beheersverordening* Formerum aan Zee is in 2014 vastgesteld.
* Een beheersverordening is een eenvoudiger variant van een bestemmingsplan.

Reactie toevoegen