Folsgare

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

folsgare_collage.jpg

Folsgare, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Folsgare, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Folsgare (4).JPG

In de verte zien we Folsgare al liggen.

In de verte zien we Folsgare al liggen.

Folsgare (2).JPG

Bijna in Folsgare.

Bijna in Folsgare.

Folsgare (3).JPG

We staan bij de kerk van Folsgare.

We staan bij de kerk van Folsgare.

Folsgare

Terug naar boven

Status

Folsgare is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Folsgeare.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Ffoldesgara, 1482 Ffolsgare, 1482 Ffollehoge, anders Folzegar, 1492 Folsgaere, 1493 Folsgare, 1505 Folsgera, 1507 Ffolsgare, 1517 opschrift Fols gerre, 1517 Ffolsgare, 1843 Folsgara.

Naamsverklaring
Betekent misschien het Oudfriese gâra = geer 'wigvormig, spits toelopend stuk land' van een persoon Foldo.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Folsgare ligt W van de stad Sneek, NW van de stad IJlst, N van het dorp Oosthem, NO van de dorpen Abbega, Westhem en Blauwhuis, ONO van het dorp Wolsum, ZO van het dorp Nijland en de stad Bolsward, Z van de A7 en het dorp Hidaard en ZW van de dorpen Ysbrechtum, Tirns, Reahûs en Scharnegoutum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Folsgare 22 huizen met 141 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 340 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Folsgare.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Folsgare heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk met toren en de 19e-eeuwse kop-rompboerderij op Tsjaerddyk 49.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitencommissie Folsgare organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Op een vrijdag in april (aanvang 18.00 uur) organiseren Wielervereniging WV Snits en de activiteitencommissie van Folsgare de Omloop van het Gewone Volk. Dat is een wielerwedstrijd voor amateurs, sportklasse en niet-licentiehouders.
De amateurs rijden 8 ronden van 9 km = 72 kilometer. De sportklasse en niet-licentiehouders rijden 6 ronden van 9 kilometer = 54 km.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Folsgare van Dorpsbelang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Folsgare.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool East-Kime / Bernegea in Oosthem - die in 2012 zelf was voortgekomen uit een fusie met Basisschool Bernegea in buurdorp Abbega - en De Gearrin te Folsgare zijn in 2015 gefuseerd. De scholen zijn verder gegaan als Integraal Kindcentrum (IKC) De Gearrin in Folsgare. Stichting Palludara en de stuurgroep - samengesteld uit ouders, leerkrachten en directie van beide scholen - zijn al met al toch blij met dit besluit, omdat zo in ieder geval een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor de dorpen Abbega, Oosthem en Folsgare behouden blijft. Het is een Brede School, waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor basisonderwijs, en kinder- en buitenschoolse opvang. Het IKC biedt een rijke, uitdagende leer- en leefomgeving, door themagericht te werken en ook buiten de school op ontdekkingsreis te gaan. Daarbij is veel aandacht voor wereldoriëntatie, sport en spel, en kunstzinnige oriëntatie.

- Sport: - Kaatsvereniging Yn 'e Lijte.

- Duurzaamheid: - Energie besparen levert geld, milieuwinst en een comfortabel leefklimaat op. In Folsgare pakken inwoners dat samen aan in een project dat samen met Buurkracht wordt uitgevoerd. Het dorp is het 200e Buurkrachtdorp van Nederland. Buurkracht maakt sinds 2018 deel uit van de samenwerking binnen Energiewerkplaats Fryslân en richt zich op de mogelijkheden van energiebesparing in wijken en dorpen. Het verhaal van Buurkracht sprak inwoner Mario Grims aan. Als voormalig adviseur energiebesparing is hij thuis in de materie en heeft hij kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van energieopwekking en -besparing. Die kennis en ervaring wil hij nu inzetten om Folsgare energieneutraal te maken. "We trekken met drie man de kar: Bauke Posthuma en Hans-Erik Iken onderzoeken de mogelijkheden voor een energiecoöperatie en ik richt me op de techniek en energiebesparende maatregelen." Voor nadere informatie over hoe ze dit aanpakken zie de link.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Folsgare kerk.

Reactie toevoegen