Fluitenberg

Plaats
Dorp
Hoogeveen
Drenthe

fluitenberg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Fluitenberg is een dorp in de gemeente Hoogeveen

Fluitenberg is een dorp in de gemeente Hoogeveen

Fluitenberg

Terug naar boven

Status

- Fluitenberg is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen. T/m 1997 gemeente Ruinen. In 1998 is dit dorp dus niet met Ruinen mee naar de nieuwe gemeente De Wolden gegaan, maar middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Hoogeveen.

- Onder het dorp Fluitenberg valt ook de buurtschap Kalenberg.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Fluitenbarg.

Oudere vermeldingen
1811-1813 Fleutenberg, 1846 Fluitenberg.

Naamsverklaring
Misschien berg 'terreinverheffing, heuvel' begroeid met fluitekruid of een andere plant waarvan men fluiten kan maken, zoals de lijsterbes. Vergelijk de andere berg-namen in de omgeving die zich kenmerken door de begroeiing: Bloemberg, Braamberg, of door de afwezigheid daarvan: Kalenberg. Men heeft de naam ook willen verklaren als Vleutenberg 'heuvel aan de stroom', naar de ligging bij het Oude Diep.(1) De Vleute was de naam van een deel van de beek die na de stichting van Hoogeveen Het Oude Diep is gaan heten.

Terug naar boven

Ligging

Fluitenberg ligt NW van Hoogeveen en grenst in het O aan de A28.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Fluitenberg heeft ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vlak bij Fluitenberg liggen de 'zeven heuvels'. Het getal zeven is symbolisch. Het is een prehistorische begraafplaats, waar gestorvenen in grafheuvels werden bijgezet. De bekende archeoloog prof. dr. A.E. van Giffen heeft een deel van de heuvels onderzocht en diverse vondsten gedaan. De grafheuvels, die beschermd monument zijn, wijzen op een zeer oude bewoning van deze streek.

Op de onder Naam vermelde Vleutenberg staat tot 1675 alleen nog maar een 'bo' of hut voor de koeienherder. Rond dat jaar wordt deze uitgebouwd tot een boerderij voor de familie Sol. In het begin van de 19e eeuw tellen Fluitenberg en de bijbehorende buurtschap Kalenberg samen 9 woningen. In 1834 wordt een leegstaande kamer in de boerderij van Roelof Sol gebruikt als school. Enkele jaren later wordt op een heideperceel van Lucas Sol van stro en heideplaggen een primitieve school gebouwd, die in 1850 afbrandt. Vervolgens heeft men het in Fluitenberg tot 1872 zonder school moeten doen. De kinderen gaan naar school in Hoogeveen langs een voetpad door de Iemenbossen, waar de imkers zomers hun bijenkorven hebben staan. Het voetpad komt uit op het Blankensdijkje, het verlengde van de latere Blankenslaan. Dit pad wordt in 1870 afgesneden als de spoorlijn wordt aangelegd. In 1872 krijgt het dorp een nieuwe school, die tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw heeft bestaan. (bron: gemeente Hoogeveen) De kinderen uit dit dorp gaan doorgaans naar school in de buurdorpen Stuifzand en Pesse.

Fluitenberg is al vanaf het begin af aan sterk georiënteerd op Hoogeveen. Vandaar dat het dorp in 1998 ook niet met de gemeente Ruinen, waar het onder viel, naar de nieuwe gemeente De Wolden is overgegaan, maar middels grenscorrectie aan de gemeente Hoogeveen is toegevoegd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren worden in Fluitenberg ca. 40 nieuwe woningen gebouwd, in de nieuwe woonbuurt De Vliethorst.

- In 2017 is bij begraafplaats Zevenberg een crematorium gerealiseerd. Het glooiende terrein is zo ingericht dat er een natuurlijke route naar het complex is ontstaan. Een binnentuin zorgt ervoor dat de natuur ook binnen is te ervaren. Het Rotterdamse architecenbureau Panoptic heeft er voor gezorgd dat terrein en gebouw één geheel vormen met de bestaande begraafplaats.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

- Op Hemelvaartsdag is er een gezellige LenteFair bij het dorpshuis, met diverse kraampjes en lekkernijen. Voor de kinderen is er een speeltuin, rommelmarkt, springkussen en een leuke activiteit.

- Toneelvereniging de Margriet is opgericht in 1967 en brengt jaarlijks in november een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Werkgroep "Groen Fluitenberg" wilde graag voor de inwoners en voor toeristen en recreanten een goed begaanbare wandelroute / wandelrondje over de onverharde zandweg / schouwpad vanaf de Fluitenbergseweg bij Pinksterhuis, parallel in zuidelijke richting lopend langs de A28 tot aan het Oude Diep aanleggen. Vanaf het Oude Diep loopt in het verlengde van deze route een verhard pad langs de Oude Kene en langs de A28 en vervolgens langs de spoorlijn naar het Kinholt. Via deze weg kan weer naar het dorp worden gewandeld of vise versa. Zo ontstaat een daadwerkelijke wandelronde / ommetje van de dorpskom via de Oude Kene in plaats van op en neer via de Kinholtsweg." Het dorpsommetje is eind 2018 gerealiseerd.

- Het Oude Diep vormt de grens tussen het dorpsgebied van het dorp Fluitenberg en het stadsgebied van de stad Hoogeveen. Het recent uitgevoerde project Stadsrandontwikkeling Hoogeveen - Fluitenberg is een onderdeel van de duurzame invulling en uitwerking van het beekdal van het Oude Diep. Het voormalig stuk landbouwgebied ten noorden van Hoogeveen is natuurgebied geworden en daarmee een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De combinatie van waterberging, extensieve recreatie, natuurontwikkeling door hermeandering van de oude beek en zuivering van overstortwater uit stedelijk gebied in een helofytenfilter maakt het tot een uniek project. Het totale gebied is ca. 40 hectare groot.

Advies- en ingenieursbureau Tauw is betrokken geweest bij talrijke onderdelen van dit project. Een van die onderdelen is het ecologisch landinrichtingsplan. De beek was rechtgetrokken en was niet veel meer dan een rechte bak. Door te kijken naar de (historische) natuurlijke beekligging met veel meanderingen is het nieuwe tracé bepaald. Ook mag de beek weer vrij meanderen en zijn de oevers zeer flauw. Door het afgraven van de rijke (agrarische) bovenlaag is weer een natuurlijke situatie ontstaan, waar originele vegetatie en beekbeplanting kan groeien. In de nabijheid van de beek zijn poelen gegraven die een aantrekkelijk leefgebied vormen voor verschillende amfibieën. Het helofytenfilter zuivert het ‘vuile’ stadswater voor het in het natuurlijke watersysteem komt. Deze situatie, het natuurlijke beeksysteem samen met het waterzuiverende helofytenfilter, leidt tot een recreatief aantrekkelijk uitloopgebied voor de inwoners van Hoogeveen.

- Het Spaarbankbos in Fluitenberg was ooit een nat heideveld dat een geheel vormde met de ernaast gelegen Boerenveense plassen. De Spaarbank uit Hoogeveen kocht het terrein in 1890 als belegging en plantte er bos voor mijnhout in Limburg. In de oorlog is hevig in het bos gevochten, waardoor de bomen vol zaten met granaatscherven. De bomen waren hierdoor niet meer bruikbaar voor de houtproductie. Vervolgens maakte de Spaarbank er een wandelbos van waar de inwoners van Hoogeveen konden wandelen. In de loop der jaren is het een waardevol bos geworden met een rijke flora en fauna. Later kwam het bos in handen van de gemeente Hoogeveen. Omdat het beheer niet als kerntaak van de gemeente werd gezien, is het bos in 2013 verkocht aan Het Drentse Landschap. De aankoop is mogelijk gemaakt door een schenking van TVM-verzekeringen. Het voortbestaan van dit bos als natuur- en wandelgebied is hiermee voor de toekomst zeker gesteld.

- Wandelroute Spaarbankbos (4,5 km).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Fluitenberg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Fluitenberg.

- Dorpshuis: - 't Overschotje in Fluitenberg is een gezellig dorpshuis met kroeg en snackbar (open vr/za/zo), en een toplocatie voor feesten en partijen. André Baas, voorheen voorzitter van Dorpsbelangen, is sinds 2014 de pachter van het dorpshuis, samen met zijn vrouw Gea. Door meer activiteiten te organiseren willen ze meer 'reuring' in het dorpshuis brengen waardoor het weer de spil van het dorp wordt.

- Kinderopvang: - "Kinderopvang Fiep is een kleinschalige en landelijk gelegen kinderopvang in Fluitenberg. Kleinschalig betekent dat ze maar één kinderopvang-groep hebben met plaats voor 10 kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met ´landelijk´bedoelen ze aan de rand van Hoogeveen, uitkijkend over de landerijen en gelegen vlak naast het Spaarbankbos. Kortom een heerlijk plekje voor een kinderopvang en toch gelegen nabij het centrum, de A28 en de N34. Eigenaar Andrea van Zuthem heeft vele jaren in de kinderopvang gewerkt en droomde er weleens van om voor zichzelf te beginnen met een kleinschalige, persoonlijke en betrokken kinderdagopvang. Na een hele lange periode van héél hard werken door heel veel mensen, haar eigen kinderen maar vooral haar man Herman die alles heeft gecoördineerd, gebouwd, getimmerd, geverfd en wat al niet meer, is die droom uitgekomen en zijn ze in maart 2014 begonnen met Kinderopvang Fiep.

Naast dat Kinderopvang Fiep een kleinschalige landelijke opvang is, is het een opvang waar familie belangrijk is. Niet alleen het eigen gezin en de familie zijn belangrijk, maar ook de familie van de kinderen van Fiep zijn belangrijk en welkom. Opa's en oma's, tantes en ooms kunnen zonder afspraak, met medeweten van de ouders, binnen komen bij Kinderopvang Fiep. Ze passen hun activiteiten er niet op aan, maar de familie mag meedoen met de activiteit die ze
op dat moment aan het doen zijn, bijvoorbeeld: voorlezen, knutselen, zingen/dansen, of mee met een wandeling in het bos.

De naam Fiep is gekozen omdat het een korte, leuke en vrolijke naam is voor een kinderopvang. De visie van Fiep:
De F is van fantasie om je te uiten, in de wereld van fantasie is alles mogelijk... droom!
De I is van inspiratie die ze kinderen geven en waar ze zelf mogen ontdekken en ondervinden.
De E is van eigenheid die de kinderen moeten behouden om zichzelf te kunnen zijn.
De P is van persoonlijkheid want ieder mensenkind is uniek.
Fantasie, Inspiratie, Eigenheid en Persoonlijkheid maken dat jouw kindje zich kan ontwikkelen tot een prachtig, evenwichtig en mooi mens."

- Jongeren: - In 2018 is Keet ATF uit Fluitenberg voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot 'De Beste Keet van Nederland'. Keet ATF bestaat al sinds 2000. Al twee generaties lang wordt het onderkomen bestierd door jongens uit de familie Slagter. De keet wordt bezocht door een vaste vriendengroep van zo'n 20 personen in de leeftijd van ca. 20 tot 30 jaar. Elk weekend is het er gezellig druk. Tientallen keten in het land deden mee via de website Keetkeur.nl of door zich aan te melden bij Plattelandsjongeren.nl. Een ‘keetadviseur’ nam overal een kijkje, keurde de boel en gaf een workshop. De keten zijn beoordeeld op onder meer brandveiligheid, alcoholbeleid, huisregels, activiteiten, noodnummers en EHBO.

Volgens de adviseur hebben de jongeren uit Fluitenberg laten zien dat ze zich blijven ontwikkelen. Keet ATF scoort hoog op veiligheid en het verantwoord runnen. Behalve de eretitel won de keet ook een privéoptreden van de band Mooi Wark. De keet is destijds begonnen in een uitgewoonde stacaravan met een oud bankstel erin. Nu zijn het twee stacaravans tegen elkaar en zijn de tussenwanden eruit gehaald. Ze hebben er zelfs ook nog een zwembad bij, maar die is ook in de zomer nog aan de frisse kant, omdat hij in de schaduw ligt. Daarom gaan ze er een houtgestookte verwarming bij aanleggen.

- Sport: - HLTC Spaarbankbos (= Hoogeveense Lawn Tennisclub) beschikt over een prachtig tennispark met 4 all-weatherbanen en 4 gravelbanen, waardoor er het hele jaar getennist kan worden. De vereniging heeft een gezellig clubhuis met kleedaccommodatie. HLTC Spaarbankbos is een van de oudste tennisverenigingen van Nederland; in 2014 hebben ze het 100-jarig bestaan gevierd. Het park ligt midden in het Spaarbankbos in Fluitenberg. Alleen dat al maakt de vereniging uniek. Tennissen midden in de natuur, waar kan dat in Nederland!

Reactie toevoegen