Fluitenberg

Plaats
Dorp
Hoogeveen
Drenthe

Fluitenberg

Terug naar boven

Status

- Fluitenberg is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen. T/m 1997 gemeente Ruinen. In 1998 is dit dorp dus niet met Ruinen mee naar de nieuwe gemeente De Wolden gegaan, maar middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Hoogeveen.

- Onder het dorp Fluitenberg valt ook de buurtschap Kalenberg.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Fluitenbarg.

Naamsverklaring
De Fluitenberg is een hoogte in het lage land bij Het Oude Diep. Een oudere naam is Vleutenbarg, afkomstig van De Vleute (vliet of stroom), de naam van een deel van de beek die na de stichting van Hoogeveen Het Oude Diep is gaan heten.

Terug naar boven

Ligging

Fluitenberg ligt NW van Hoogeveen en grenst in het O aan de A28.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Fluitenberg heeft ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vlak bij Fluitenberg liggen de 'zeven heuvels'. Het getal zeven is symbolisch. Het is een prehistorische begraafplaats, waar gestorvenen in grafheuvels werden bijgezet. De bekende archeoloog prof. dr. A.E. van Giffen heeft een deel van de heuvels onderzocht en diverse vondsten gedaan. De grafheuvels, die beschermd monument zijn, wijzen op een zeer oude bewoning van deze streek.

Op de onder Naam vermelde Vleutenbarg staat tot 1675 alleen nog maar een 'bo' of hut voor de koeienherder. Rond dat jaar wordt deze uitgebouwd tot een boerderij voor de familie Sol. In het begin van de 19e eeuw tellen Fluitenberg en de bijbehorende buurtschap Kalenberg samen 9 woningen. In 1834 wordt een leegstaande kamer in de boerderij van Roelof Sol gebruikt als school. Enkele jaren later wordt op een heideperceel van Lucas Sol van stro en heideplaggen een primitieve school gebouwd, die in 1850 afbrandt. Tot 1872 heeft men het in Fluitenberg zonder school moeten doen. De kinderen gaan naar school in Hoogeveen langs een voetpad door de Iemenbossen, waar de imkers zomers hun bijenkorven hebben staan. Het voetpad komt uit op het Blankensdijkje, het verlengde van de latere Blankenslaan. Dit pad wordt in 1870 afgesneden als de spoorlijn wordt aangelegd. In 1872 krijgt Fluitenberg een nieuwe school, die tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw heeft bestaan. (bron: gemeente Hoogeveen)

Fluitenberg is al vanaf het begin af aan sterk georiënteerd op Hoogeveen. Vandaar dat het dorp in 1998 ook niet met de gemeente Ruinen, waar het onder viel, naar de nieuwe gemeente De Wolden is overgegaan, maar middels grenscorrectie aan de gemeente Hoogeveen is toegevoegd.

Fluitenberg heeft geen basisschool. De kinderen uit dit dorp gaan doorgaans naar school in de buurdorpen Stuifzand en Pesse.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren worden in Fluitenberg ca. 45 nieuwe woningen gebouwd.

- In 2017 is bij begraafplaats Zevenberg een crematorium gerealiseerd.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Fluitenberg.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Overschotje is een gezellig buurthuis met kroeg en snackbar (open vr/za/zo), en een toplocatie voor feesten en partijen.

Reactie toevoegen