Finsterwolde

Plaats
Dorp
Oldambt
Oldambt
Groningen

gemeente_finsterwolde_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Finsterwolde anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Finsterwolde anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Finsterwolde (2).jpg

De 13e-eeuwse kerk in Finsterwolde, met losstaande toren

De 13e-eeuwse kerk in Finsterwolde, met losstaande toren

Finsterwolse.jpg

De losstaande toren van de kerk van Finsterwolde

De losstaande toren van de kerk van Finsterwolde

Finsterwolde.jpg

Boerderij bij Finsterwolde

Boerderij bij Finsterwolde

finsterwolde_kerkhof.jpg

Oude grafzerken op het kerkhof van Finsterwolde (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Oude grafzerken op het kerkhof van Finsterwolde (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Finsterwolde

Terug naar boven

Status

- Finsterwolde is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Oldambt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- Bij de gemeentelijke indelingen van het napoleontische Koninkrijk Holland van 31 mei 1808 werden de dorpen Beerta, Nieuw-Beerta en Finsterwolde samengevoegd tot de gemeente Beerta, als uitvloeisel van de eerste Nederlandse Gemeentewet van 1807. Nadat Holland was geannexeerd in 1810, werd Finsterwolde in 1811 een afzonderlijke gemeente.

- Onder het dorp Finsterwolde vallen ook de buurtschappen Carel Coenraadpolder (grotendeels), Ekamp (grotendeels), Finsterwolderhamrik (zie ook opmerking hieronder), Ganzedijk, Goldhoorn (deels), Hongerige Wolf, Kostverloren, Kromme Elleboog (deels), Modderland, Oudedijk (deels) en Reiderwolderpolder (grotendeels). Dit zijn 11 buurtschappen in totaal.

- De voormalige buurtschap Hardenberg is opgegaan in het zuidelijke deel van de bebouwde kom van Finsterwolde.

- Veenhuizen en Finsterwolderhamrik zijn als plaatsnaam verdwenen in de recentie editie van de provincie-atlas Groningen (1). Daarentegen is er een buurtschap Modderland in de atlas toegevoegd, tussen Finsterwolde en Ganzedijk.

- De buurtschap Meerland viel oorspronkelijk grotendeels onder Finsterwolde maar valt nu geheel onder Oostwold.

- Wapen van de voormalige gemeente Finsterwolde.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Finnerwol.

Terug naar boven

Ligging

Finsterwolde ligt O van Oostwold, NO van Winschoten en Scheemda, N van Beerta en grenst in het N, via de polders in het buitengebied van het dorp, aan de Dollard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Finsterwolde 236 huizen met 1.630 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 139/1.067 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oudedijk (deels) 4/29, Finsterwolderhamrik 4/63(!), Ganzedijk 27/124, Veenhuizen 4/23, Hardenberg 5/27, Ekamp (deels) 20/114, Meerland 32/176 en Finsterwolder Polder (deels) 1/7. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners, waarvan ca. 1.800 in de bebouwde kom en ca. 700 in de buurtschappen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vissers en smokkelaars
Finsterwolde is lange tijd een vissersdorp geweest. De vissers visten in de Dollard op vooral garnalen, en verder o.a. bot, aal, haring, spiering en zalm. Pas de inpoldering van de Oostwolderpolder (1769) en de Finsterwolderpolder (1819) bracht daar verandering in, hoewel er ook in het midden van de 19e eeuw nog wel op garnaal werd gevist in de Dollard. De vissersvrouwen ventten de vis met manden uit in de wijde omgeving van het dorp. Maar die manden waren ook heel geschikt om smokkelwaar in te (ver)stoppen. Zo is vissersvrouw Sjouwke Pieters uit Finsterwolde in 1783 tot 5 jaar verbanning uit de provincie veroordeeld omdat ze in haar korven uit Duitsland gesmokkelde "genever, brandewijn, tabak en koffijbonen" had verstopt, die ze naast de garnalen eveneens te koop aanbood.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Coöperatie Finnewold is opgericht om de sloop van 22 huurwoningen aan de H.J. Siemonsstraat te voorkomen. Zij wil de woningen overnemen van woningbouwcorporatie Acantus en voor een schappelijke prijs verhuren, mits de verhuurder het pand opknapt. - In 2016 wordt er een pilot gedaan met 6 huurwoningen. Als dat goed uitpakt, kan e.e.a. evt. grootschaliger worden aangepakt.

- Bestemmingsplan Finsterwolde / Drieborg / Ganzedijk / Hongerige Wolf.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Finsterwolde (incl. de buurtschappen) heeft 8 rijksmonumenten.

- Sinds 2012 is de recentelijk gerestaureerde toren van Finsterwolde te beklimmen. De toren wordt beheerd door de inwoners. Op de toren staat vermeld waar je de sleutel kunt verkrijgen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Mits er uiteraard genoeg ijs ligt, kun je in de winter schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Finsterwolde, en zijn er in januari de Schaats Avondvierdaagse en het Kampioenschap Strijkijzergooien.

- Rederijkerskamer Vriendschap te Finsterwolde is opgericht in 1871. Omstreeks 1963 was het aantal werkzame leden zover gedaald, dat voor het voortbestaan van de vereniging werd gevreesd. Om de activiteiten te kunnen voortzetten werden in 1964 fusiebesprekingen aangegaan met Rederijkerskamer Honigbij en Rozeknop te Beerta en Nieuw-Beerta. Deze besprekingen verliepen voorspoedig. Zo is in 1965 Rederijkerskamer H.R.V. (Honigbij - Rozeknop - Vrienschap) ontstaan, die jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken brengt in Party Centrum Finnewold.

- Kermis (half augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2011 is het Dorpsommetje gerealiseerd, een wandelroute van ca. 7 km langs graanvelden, monumentale boerderijen, arbeidershuisjes, het Oldambtmeer, bos en natuurgebied De Tjamme.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Finsterwolde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - In 1996 wordt René Veen huurder van dorpshuis De Pyramide in Finsterwolde. In 2006 koopt hij het pand en verbouwt het grondig. De afgelopen jaren was het een verliesgevende zaak. Daarom heeft Veen de zaak in 2015 gesloten en verkocht. Volgens het gelinkte krantenartikel maakten op dat moment 39 lokale instanties gebruik van het dorpshuis. Gelukkig heeft een ander het overgenomen en voortgezet. Tegenwoordig is het Party Centrum Finnewold, waar nog altijd vele verenigingen e.a. instanties een gastvrij onderdak vinden.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Bouwsteen is een gezellige school met ca. 120 leerlingen, die voornamelijk woonachtig zijn in Finsterwolde en Blauwestad, enkele leerlingen komen uit Beerta. Hun motto is “meer dan onderwijs alleen”. Er is veel aandacht voor de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Dat maakt dat kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Leren met plezier gaat een stuk gemakkelijker! De Bouwsteen is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw aan de Hardenberg. In het gebouw zitten ook de peuterspeelzaal en de bibliotheek. Tevens zijn de sporthal en het zwembad naast de school gevestigd. De Bouwsteen is een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De school is een plaats waar verschillende opvattingen en levensstijlen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Het is ook een gecertificeerd Vreedzame School, wat inhoudt dat de klas en school beschouwd wordt als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Finsterwolde. - Lidmaten Finsterwolde van medio 17e eeuw t/m 1811.

Reactie toevoegen