wytgaard_plaatsnaambord_kopie.jpg

Het dorp Wytgaard viel vanouds onder de gemeente Leeuwarderadeel, sinds 1942 gemeente Leeuwarden. Heel vroeger werd het met y geschreven, in de decennia voor 1980 met een ij, en sindsdien weer met een y.

Het dorp Wytgaard viel vanouds onder de gemeente Leeuwarderadeel, sinds 1942 gemeente Leeuwarden. Heel vroeger werd het met y geschreven, in de decennia voor 1980 met een ij, en sindsdien weer met een y.