wiske_groote_stoomzuivelfabriek_steen.jpg

Groote Wiske heeft eind 19e eeuw korte tijd een coöperatief stoomzuivelfabriekje gehad. Het pand is helaas afgebroken. De gedenksteen bevindt zich in museum Warkums Erfskip te Workum. (© https://historisch.koudum.nl/)

Groote Wiske heeft eind 19e eeuw korte tijd een coöperatief stoomzuivelfabriekje gehad. Het pand is helaas afgebroken. De gedenksteen bevindt zich in museum Warkums Erfskip te Workum. (© https://historisch.koudum.nl/)