willemstad_appelscha_kadaster_ca._1830_kopie.jpg

Uitsnede uit de kadastrale minuut uit ca. 1830 van Appelscha. Op deze kaart staat een drietal panden ingetekend in het gebied van Willemstad, wat suggereert dat de nederzetting toen nog in ontwikkeling was. (bron: Beheersverordening Appelscha)

Uitsnede uit de kadastrale minuut uit ca. 1830 van Appelscha. Op deze kaart staat een drietal panden ingetekend in het gebied van Willemstad, wat suggereert dat de nederzetting toen nog in ontwikkeling was. (bron: Beheersverordening Appelscha)