waadhoeke_gemeente_kaart_kopie.jpg

In 2018 zijn de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van de gemeente Littenseradiel gefuseerd tot de gemeente Waadhoeke. Hier kun je zien hoe de nieuwe gemeente qua grondgebied is samengesteld.

In 2018 zijn de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van de gemeente Littenseradiel gefuseerd tot de gemeente Waadhoeke. Hier kun je zien hoe de nieuwe gemeente qua grondgebied is samengesteld.