tervoorst_hunnecum_terstraten_helle_kaart_ca._1920_kopie.jpg

Er is een Buurtvereniging Tervoorst en Bovengehuchten, die de buurtschappen Helle, Hunnecum, Terstraten en Tervoorst omvat. Op deze kaart, uit ca. 1920, is hun ligging in de nabijheid van elkaar goed te zien.

Er is een Buurtvereniging Tervoorst en Bovengehuchten, die de buurtschappen Helle, Hunnecum, Terstraten en Tervoorst omvat. Op deze kaart, uit ca. 1920, is hun ligging in de nabijheid van elkaar goed te zien.