serooskerke_strao_rijden_kopie.jpg

De jaarlijkse traditie op Schouwen van het straôrijden wordt in Serooskerke vier weken voor Pasen afgesloten (© Hans van Embden)

De jaarlijkse traditie op Schouwen van het straôrijden wordt in Serooskerke vier weken voor Pasen afgesloten (© Hans van Embden)