schoterland_i.v.m._schoter_uiterdijken_1.jpg

Deel van de gemeentekaart van Schoterland, anno ca. 1870, met in het ZW het 'wormvormig aanhangsel' van het streekje Schoter Uiterdijken. Per 1-7-1934 gaat dat naar de gem. Haskerland, per 1-7-1944 naar gem. Lemsterland en daarmee naar het dorp Bantega.

Deel van de gemeentekaart van Schoterland, anno ca. 1870, met in het ZW het 'wormvormig aanhangsel' van het streekje Schoter Uiterdijken. Per 1-7-1934 gaat dat naar de gem. Haskerland, per 1-7-1944 naar gem. Lemsterland en daarmee naar het dorp Bantega.