scheerwolde_landbouwpolders.jpg

In de vier landbouwpolders rond Scheerwolde is de waterhuishouding voor een zo groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De vier omliggende gemalen zijn hiervoor gerenoveerd. (© www.wdodelta.nl)

In de vier landbouwpolders rond Scheerwolde is de waterhuishouding voor een zo groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De vier omliggende gemalen zijn hiervoor gerenoveerd. (© www.wdodelta.nl)