saaksum_tochtsloot.jpg

Deze tochtsloot, haaks op het Oldehoofse Kanaal, vormde ooit de kerspelgrens tussen Saaksum en Ezinge. De groenstrook waarop de tractor rechts het gras maait, was voor 1826 de weg van Ezinge naar Saaksum. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Deze tochtsloot, haaks op het Oldehoofse Kanaal, vormde ooit de kerspelgrens tussen Saaksum en Ezinge. De groenstrook waarop de tractor rechts het gras maait, was voor 1826 de weg van Ezinge naar Saaksum. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)