oude_willem_op_kaart_in_drents-friese_wold.jpg

Kaart met de afbakeningen van de voormalige landbouwenclave Oude Willem, het Drents-Friese Wold en het Natura2000-gebied, dat ook nog enkele aangrenzende en omliggende gebieden omvat. (© www.fryslan.frl)

Kaart met de afbakeningen van de voormalige landbouwenclave Oude Willem, het Drents-Friese Wold en het Natura2000-gebied, dat ook nog enkele aangrenzende en omliggende gebieden omvat. (© www.fryslan.frl)