oosterzand_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap Oosterzand ligt N van Oldekerk, rond de Zandumerweg, heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom (© H.W. Fluks)

Buurtschap Oosterzand ligt N van Oldekerk, rond de Zandumerweg, heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom (© H.W. Fluks)