noardeast-fryslan_ferwert_kopie.jpg

Ferwert, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Ferwert, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)