noardeast-fryslan_bornwird_kopie.jpg

Bornwird, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Bornwird, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)