nijeberkoop_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nijeberkoop is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Ooststellingwerf.

Nijeberkoop is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Ooststellingwerf.