nieuwebildtzijl_plaatsnaambord_kopie.jpg

De buurtschap Nieuwebildtzijl wordt kennelijk niet dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden, maar binnen het beborde gebied wel met een 30 km-zone

De buurtschap Nieuwebildtzijl wordt kennelijk niet dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden, maar binnen het beborde gebied wel met een 30 km-zone