nauerna_pauwerf_kopie.jpg

Nauerna, kennelijke vroegere molensteen van de voormalige Molen De Paauw, die in 2016 en 2017 is herbouwd

Nauerna, kennelijke vroegere molensteen van de voormalige Molen De Paauw, die in 2016 en 2017 is herbouwd