munein_readtsjerk_dorpsfeest_bord_kopie.jpg

Hoewel de plaatsnamen Mûnein en Readtsjerk tegenwoordig formeel Friestalig zijn, is men daar lokaal niet altijd even eenduidig in

Hoewel de plaatsnamen Mûnein en Readtsjerk tegenwoordig formeel Friestalig zijn, is men daar lokaal niet altijd even eenduidig in