marum_heemkundekring_vredewold-west_kopie.jpg

Heemkundekring Vredewold-West is de historische vereniging van de voormalige gemeente Marum. Het logo duidt op de vele watertjes in het gebied. De grote lisdodde, in de volksmond ook wel tourebout of rietsigaar, komt in dit gebied veel voor.

Heemkundekring Vredewold-West is de historische vereniging van de voormalige gemeente Marum. Het logo duidt op de vele watertjes in het gebied. De grote lisdodde, in de volksmond ook wel tourebout of rietsigaar, komt in dit gebied veel voor.