mander_plaatsnaambord_2011.jpg

Blijkens een opschrift op dit bord hebben de inwoners in 2011 opnieuw een plaatsnaambord vervaardigd (© H.W. Fluks)

Blijkens een opschrift op dit bord hebben de inwoners in 2011 opnieuw een plaatsnaambord vervaardigd (© H.W. Fluks)