mander_klootschietersvereniging_mander_100e_lid_kopie.jpg

Ook de in 1826 opgerichte Klootschietersvereniging Mander vervult een belangrijke sociale functie in de buurtschap. Het is een van de grootste verenigingen op dit gebied. Op de foto wordt (in 2014) het 100ste lid, Geert Booijink, welkom geheten.

Ook de in 1826 opgerichte Klootschietersvereniging Mander vervult een belangrijke sociale functie in de buurtschap. Het is een van de grootste verenigingen op dit gebied. Op de foto wordt (in 2014) het 100ste lid, Geert Booijink, welkom geheten.