lula_plaatsnaambord_2.jpg

Dit is een nieuwere versie van het plaatsnaambordje van buurtschap Lula, zoals het eruitzag tot vlak vóór de herindeling van 2018. (© H.W. Fluks)

Dit is een nieuwere versie van het plaatsnaambordje van buurtschap Lula, zoals het eruitzag tot vlak vóór de herindeling van 2018. (© H.W. Fluks)