larense_broek_op_actuele_kaart.jpg

En in de jaren zestig besluit 'iemand', kennelijk uit nostalgische overwegingen, dat het gebied vanaf dan Larense Broek moet gaan heten. Curieus, want broek betekent 'moerassig, drassig gebied' en dat is het hier al lang niet meer... (© www.kadaster.nl)

En in de jaren zestig besluit 'iemand', kennelijk uit nostalgische overwegingen, dat het gebied vanaf dan Larense Broek moet gaan heten. Curieus, want broek betekent 'moerassig, drassig gebied' en dat is het hier al lang niet meer... (© www.kadaster.nl)