laad_en_zaad_kaart_begin_20e_eeuw_kopie.jpg

Laad en Zaad zijn oorspronkelijk twee aparte buurtschappen, met in de loop der jaren diverse spellingen. Zaad onder de gemeente Bolsward en Laad onder de gemeente Wymbritsteradiel. Tegenwoordig wordt het als één buurtschap beschouwd.

Laad en Zaad zijn oorspronkelijk twee aparte buurtschappen, met in de loop der jaren diverse spellingen. Zaad onder de gemeente Bolsward en Laad onder de gemeente Wymbritsteradiel. Tegenwoordig wordt het als één buurtschap beschouwd.