koarnjum_plaatsnaambord_oud.jpg

Voorheen stond in de gem. Leeuwarderadeel alleen de Nederlandstalige variant op de plaatsnaamborden, in dit geval Cornjum

Voorheen stond in de gem. Leeuwarderadeel alleen de Nederlandstalige variant op de plaatsnaamborden, in dit geval Cornjum