klontjebuurt_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap Klontjebuurt komt, voor zover ons bekend, nergens in atlassen of plaatsnamenlijsten voor en is dus kennelijk alleen lokaal bekend. In 2013 heeft de buurtschap plaatsnaamborden gekregen en is daarmee nu ook ter plekke herkenbaar. (© H.W. Fluks)

Buurtschap Klontjebuurt komt, voor zover ons bekend, nergens in atlassen of plaatsnamenlijsten voor en is dus kennelijk alleen lokaal bekend. In 2013 heeft de buurtschap plaatsnaamborden gekregen en is daarmee nu ook ter plekke herkenbaar. (© H.W. Fluks)