klaterbuurt_plaatsnaambord_of_straatnaambord_kopie.jpg

Voor de argeloze voorbijganger lijkt dit een straatnaambordje, maar dat kan niet, want de weg hier heet Rijperweg. Dus is het kennelijk als plaatsnaambord bedoeld. Zie verder het kopje Status. (© Google)

Voor de argeloze voorbijganger lijkt dit een straatnaambordje, maar dat kan niet, want de weg hier heet Rijperweg. Dus is het kennelijk als plaatsnaambord bedoeld. Zie verder het kopje Status. (© Google)