heerewaarden_plaatsnaambord_heerwaarden.jpg

Het gebeurt nog weleens dat zowel bordenmákers als bordenpláátsers niet zien dat er een drukfout in een plaatsnaambord zit, zoals hier aan de Vosseweide in Heerwaarden ehh Heerewaarden in jan. 2017. Na de plaatsing is het wél snel ontdekt en gecorrigeerd.

Het gebeurt nog weleens dat zowel bordenmákers als bordenpláátsers niet zien dat er een drukfout in een plaatsnaambord zit, zoals hier aan de Vosseweide in Heerwaarden ehh Heerewaarden in jan. 2017. Na de plaatsing is het wél snel ontdekt en gecorrigeerd.