groot_overveld_e.o._op_kaart_anno_1959_en_1980.jpg

Op deze kaarten is goed te zien hoe ingrijpend een landschap door ruilverkaveling kan veranderen. In dit geval Groot Overveld en omgeving, waar in de jaren 1970 ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

Op deze kaarten is goed te zien hoe ingrijpend een landschap door ruilverkaveling kan veranderen. In dit geval Groot Overveld en omgeving, waar in de jaren 1970 ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.