ecologische_hoofdstructuur_kaart.jpg

De Ecologische Hoofdstructuur heet sinds 2014 Natuurnetwerk Nederland

De Ecologische Hoofdstructuur heet sinds 2014 Natuurnetwerk Nederland