de_tike_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Tike is een dorp in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Smallingerland, deels gemeente Tytsjerksteradiel.

De Tike is een dorp in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Smallingerland, deels gemeente Tytsjerksteradiel.