de_koelanden_kaart_openstreetmap.jpg

De Koelanden is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf. Het betreft een lintbebouwing rond de Koelandsweg, direct N van de dopskern van Donkerbroek. (© www.openstreetmap.org)

De Koelanden is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf. Het betreft een lintbebouwing rond de Koelandsweg, direct N van de dopskern van Donkerbroek. (© www.openstreetmap.org)