calslagen_kudelstaart_plaatsnaambord.jpg

Calslagen, de voormalige gemeente Kalslagen is in 1854 over drie gemeenten verdeeld en ter plekke alleen nog herkenbaar aan dit plaatsnaambordje

Calslagen, de voormalige gemeente Kalslagen is in 1854 over drie gemeenten verdeeld en ter plekke alleen nog herkenbaar aan dit plaatsnaambordje