bilwijk_bewoond_ooievaarsnest.jpg

In buurtschap Bilwijk is de afgelopen jaren 270 hectare landbouwgebied heringericht tot natuurgebied. In de graslanden zijn vele soorten weidevogels te zien, waaronder de grutto, kievit en tureluur. En ook ooievaars voelen zich hier thuis!

In buurtschap Bilwijk is de afgelopen jaren 270 hectare landbouwgebied heringericht tot natuurgebied. In de graslanden zijn vele soorten weidevogels te zien, waaronder de grutto, kievit en tureluur. En ook ooievaars voelen zich hier thuis!