barrierewerking_lijninfrastructuur_kopie.jpg

De aanleg van zogeheten lijninfrastructuur (wegen, spoorlijnen, waterlopen) doorsnijdt landschappen en natuurgebieden. Gelukkig wordt er tegenwoordig veel aan gedaan om de landschappen weer te verbinden, o.a. d.m.v. het Meerjarenprogramma Ontsnippering.

De aanleg van zogeheten lijninfrastructuur (wegen, spoorlijnen, waterlopen) doorsnijdt landschappen en natuurgebieden. Gelukkig wordt er tegenwoordig veel aan gedaan om de landschappen weer te verbinden, o.a. d.m.v. het Meerjarenprogramma Ontsnippering.