barger-oosterveen_op_kaart_ca._1940.jpg

Het Barger-Oosterveen was een uitgestrekt veenontginningsgebied dat pas in de eerste helft van de 20e eeuw is ontgonnen. Het gebied was verdeeld in een aantal blokken. Rond de kern van de huidige buurtschap lagen de blokken 6 t/m 10 (kaart 1940).

Het Barger-Oosterveen was een uitgestrekt veenontginningsgebied dat pas in de eerste helft van de 20e eeuw is ontgonnen. Het gebied was verdeeld in een aantal blokken. Rond de kern van de huidige buurtschap lagen de blokken 6 t/m 10 (kaart 1940).